Czym są interaktywne filmy 360?

Czym są interaktywne filmy 360?

Najprościej rzecz ujmując – interaktywne filmy 360, to takie, w których widz ma możliwość interakcji. Najczęściej spotykane interakcje to:

– możliwość wpływania na dalszy przebieg akcji filmu, np. poprzez wybranie jak potoczy się dalsza akcja filmu 360,

– możliwość wyświetlenia dodatkowych informacji, np. o obiektach widzianych w filmie 360,

– możliwość sprawdzenia wiedzy dotyczącej zagadnień przedstawionych w filmie, czyli np. wyświetlenie testu podsumowującego akcję interaktywnego filmu,

– możliwość wpływania na decyzje jakie podejmą bohaterowie filmu,

– możliwość wyzwalania dodatkowych zdarzeń, np. poprzez uruchamianie innych aplikacji czy wysyłania wiadomości email,

– możliwość wprowadzania dodatkowych informacji na temat różnych zagadnień poruszonych w filmie 360

Dlaczego interaktywne filmy 360 mają tak wielki potencjał?

Interaktywne filmy 360 w przeciwieństwie do tradycyjnych filmów 2d pozwalają użytkownikowi przenieść się w sam środek akcji. Dzięki temu, że obraz w filmie 360 otacza nas z każdej strony – mamy wrażenie fizycznej obecności w jego środku. Dodając interaktywność – jako użytkownicy możemy wpływać na dalsze losy filmu 360 i wspierać bohaterów w działaniach. W przypadku aplikacji wirtualnej rzeczywistości możemy tworzyć rozwiązania bardziej interaktywne. Jeśli mamy jakikolwiek obiekt w formie modelu 3d, w przypadku aplikacji wirtualnej rzeczywistości, możemy pozwolić użytkownikowi na robienie dowolnych rzeczy z tym obiektem. Od podnoszenia go i rzucania, poprzez zmianę jego kształtu czy koloru. W przypadku filmu 360 stopień możliwej interaktywności jest mniejszy, jednak oglądany obraz to w pełni rzeczywisty obraz świata nagranego za pomocą kamery 360. Nie jest to sztuczna, wygenerowana komputerowo grafika. Największy potencjał interaktywnych filmów 360 drzemie w ich realizmie.

Nieliniowa narracja w interaktywnych filmach 360

Mianem narracji nieliniowej określamy film, którego akcja rozwija się zależnie od podejmowanych przez nas decyzji. Nieliniowa narracja w filmach 360 może przybierać różne postaci. Poniżej na schematach przedstawiono dwa najbardziej popularne. Po lewej mamy model nieliniowej narracji, w którym użytkownik w co jakiś czas podejmuje decyzję. W tym modelu jego droga do zakończenia filmu jest zazwyczaj taka sama. Niezależnie od tego jaką ścieżką pójdzie – zawsze będzie musiał podjąć podobną ilość decyzji. W przypadku schematu z prawej strony, już druga niewłaściwa decyzja może zakończyć jego doświadczenie VR. Z naszych doświadczeń, lepsze wrażenie dla użytkownika w przypadku rozwiązań szkoleniowych daje drzewo po lewej. W przypadku rozrywki, lepiej sprawdzi się model po prawej stronie.

 

Wielkie możliwości wykorzystania interaktywnych filmów 360

Interaktywne filmy 360 wykorzystuje się w wielu różnych dziedzinach – od rozrywki, poprzez edukację i szkolenia aż do rozwiązań egzaminujących i sprawdzających naszą wiedzę. Wirtualna rzeczywistość jest coraz częściej wykorzystywana przez wiele branż.

https://epicvr.pl/pl/szkolenie-vr-dla-kadry-zarzadzajacej/

Interaktywne filmy 360 w szkoleniach

Jest to swego rodzaju nowość. Twórcy systemów szkoleniowych coraz częściej szukają angażujących narzędzi, które pozwolą uczestnikom szkolenia odtworzyć warunki możliwie najbardziej rzeczywiste. Wykorzystując interaktywne filmy 360 nie tylko wrzucamy użytkownika w sam środek sceny, ale dajemy mu również możliwość wpływania na dalszy przebieg akcji. Badania naukowe jednoznacznie dowiodły, że tego typu rozwiązania wspierają naukę i podnoszą poziom wiedzy wśród uczestników szkolenia. Dowiedz się więcej o szkoleniach menedżerskich z wykorzystaniem VR.

https://epicvr.pl/pl/platforma-szkoleniowa-vr/

Interaktywne filmy 360 w marketingu

Świętym gralem dla branży marketingowej jest słowo klucz – „zaangażowanie”. Żadne medium nie angażuje tak skutecznie jak VR. Zakładając na głowę gogle VR i słuchawki – dwa najważniejsze zmysły poznawcze: wzrok i słuch – są całkowicie odcięte od bodźców świata zewnętrznego. Oznacza to, że widz całkowicie angażuje się w przekaz jaki do niego kierujemy. Poniżej kilka przykładów pokazujących nasze realizacje vr dla branży marketingowej.

https://epicvr.pl/pl/filmy-promocyjne-360-branza-przemyslowa-vr-industry-4-0/

 

Podsumowanie

Coraz więcej branż wykorzystuje interaktywne filmy 360. Są one skutecznym nośnikiem informacji. Potrafią angażować, uczyć i dostarczać rozrywki. Potencjał technologii VR stale rośnie. Filmy 360 są świetną alternatywą dla innych, znanych nam obecnie mediów.

Podaj dalej