Domiporta AR

Domiporta AR

Domiporta AR to innowacyjna aplikacja wykorzystująca technologię rzeczywistości rozszerzonej, która została stworzona we współpracy z Domiporta.pl. Głównym celem aplikacji jest umożliwienie interaktywnego i wizualnego zapoznania się z projektem mieszkania przy użyciu dowolnego urządzenia mobilnego. Dzięki temu użytkownicy mogą zobaczyć trójwymiarowy model mieszkania na rzucie – planie, co pomaga w lepszym zrozumieniu układu przestrzennego i funkcjonalności nieruchomości.

Klient

Domiporta

Projekt

Aplikacja AR

Technologie

Unity

Project Background

Współpraca z Domiporta.pl była oparta na potrzebie stworzenia innowacyjnego narzędzia, które pozwoliłoby klientom lepiej zrozumieć i odkryć potencjał projektowanych mieszkań. Dotychczasowe metody prezentacji mieszkań, takie jak statyczne obrazy lub opisy, nie zawsze były wystarczające, aby klient mógł w pełni wyobrazić sobie przestrzeń. Dlatego postanowiliśmy wykorzystać technologię AR i stworzyć aplikację, która umożliwi wirtualne oglądanie modelu mieszkania w rzeczywistym środowisku.

Proces tworzenia

1. Analiza wymagań: Przeprowadziliśmy szczegółową analizę potrzeb klienta i zrozumienie ich oczekiwań dotyczących prezentacji mieszkań. Określiliśmy kluczowe funkcje i możliwości, które powinny być uwzględnione w aplikacji AR.

2. Projektowanie interfejsu użytkownika: Opracowaliśmy intuicyjny interfejs aplikacji, który umożliwia użytkownikom łatwe przeglądanie modeli mieszkań, wybór opcji i wirtualne umieszczenie ich na rzucie – planie.

3. Tworzenie trójwymiarowych modeli mieszkań: Stworzyliśmy szczegółowe trójwymiarowe modele mieszkań, uwzględniające ich układ przestrzenny, wyposażenie i detale architektoniczne.

4. Implementacja technologii AR: Wykorzystaliśmy technologię rzeczywistości rozszerzonej, aby umożliwić użytkownikom wirtualne umieszczenie modeli mieszkań na rzucie – planie przy użyciu kamer w ich urządzeniach mobilnych.

5. Testowanie i optymalizacja: Przeprowadziliśmy liczne testy, aby upewnić się, że aplikacja działa płynnie i dostarcza wysokiej jakości wizualne efekty AR. Optymalizowaliśmy również wydajność i responsywność aplikacji dla różnych urządzeń mobilnych.

6. Wdrożenie i wsparcie: Wdrożyliśmy aplikację w platformie Domiporta.pl i zapewniliśmy wsparcie techniczne dla klienta. Regularnie aktualizujemy aplikację, aby dostarczać nowe funkcje i poprawki.Dzięki Domiporta AR, potencjalni klienci mają teraz możliwość wirtualnego zwiedzania i poznawania projektowanych mieszkań w sposób interaktywny i atrakcyjny. Aplikacja przyczynia się do zwiększenia zaangażowania użytkowników i ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących zakupu nieruchomości.

Skontaktuj się z nami i razem stwórzmy wielkie rzeczy!