Compensa S.A. onboarding

Compensa S.A. onboarding

Film 360 w technologii VR zrealizowany dla towarzystwa ubezpieczeniowego Compensa S.A. został przygotowany z myślą o wdrażaniu nowych pracowników do firmy. W krótkiej formie filmowej skupiliśmy się na przekazaniu najważniejszych benefitów płynących z pracy w Compensie oraz szczegółowo pokazaliśmy wartości jakimi kieruje się firma. Dzięki temu, już na samym początku pozwalamy nowemu pracownikowi oswoić się z nowym otoczeniem – miejscem pracy, czekającymi obowiązkami, ważnymi personami i firmowymi zwyczajami.

Klient

Compensa S.A.

Projekt

Aplikacja VR

Technologie

Unity

Project Background

Compensa S.A., jako firma ubezpieczeniowa, zwróciła się do nas z potrzebą stworzenia narzędzia, które ułatwi proces wdrażania nowych pracowników do firmy. Naszym zadaniem było przygotowanie filmu w technologii VR, który przekazywałby istotne informacje dotyczące wartości i benefitów płynących z pracy w Compensie. Chcieliśmy, aby nowi pracownicy od samego początku czuli się oswojeni z firmą, jej kulturą i oczekiwaniami.

Proces tworzenia

1. Analiza i planowanie:

Przeprowadziliśmy szczegółową analizę potrzeb klienta oraz zrozumienie kluczowych aspektów, które należy uwzględnić w filmie onboardingowym. Opracowaliśmy plan działania, uwzględniając najważniejsze informacje i wartości, które powinny zostać przekazane nowym pracownikom.

2. Scenariusz i storyboard:

Opracowaliśmy scenariusz i storyboard filmu, który skupiał się na klarownym przekazie informacji i ukazywał wartości i benefitów płynących z pracy w Compensie. Włączyliśmy także elementy wizualne, które pomogły nowym pracownikom zobaczyć ich nowe otoczenie.

3. Produkcja filmowa:

Przystąpiliśmy do nagrywania filmu w technologii VR, wykorzystując najnowsze technologie i sprzęt wirtualnej rzeczywistości. Skupiliśmy się na uchwyceniu atmosfery i przekazu informacji w sposób angażujący i przystępny.

4. Montaż i postprodukcja:

Po zakończeniu sesji nagraniowej przystąpiliśmy do montażu materiału filmowego, dodając elementy wizualne i dźwiękowe, które wzmocniły przekaz filmu. Skupiliśmy się na zapewnieniu płynności i wysokiej jakości doświadczenia VR.

5. Testowanie i optymalizacja:

Przeprowadziliśmy testy filmu w technologii VR, aby upewnić się, że przekazuje on informacje klarownie i dostarcza angażującego doświadczenia nowym pracownikom. Optymalizowaliśmy film, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia wirtualnej rzeczywistości.

6. Wdrażanie i szkolenie:

Przygotowaliśmy materiały szkoleniowe dla zespołu Compensy, aby zapewnić im pełne zrozumienie filmu i umiejętność skutecznego wykorzystania go podczas procesu onboardingu nowych pracowników.

7. Monitorowanie i wsparcie:

Zapewniliśmy stałe monitorowanie działania filmu oraz wsparcie techniczne dla klienta, aby zapewnić sprawne i efektywne wykorzystanie filmu onboardingowego w procesie wprowadzania nowych pracowników do Compensy.


Dzięki Compensa S.A. Onboarding nowi pracownicy Compensy mogą łatwo i efektywnie zapoznać się z firmą, jej wartościami i oczekiwaniami już na samym początku. Film w technologii VR dostarcza interaktywnego doświadczenia, które pomaga nowym pracownikom oswoić się z nowym środowiskiem pracy i wprowadzić ich w firmową kulturę.

Skontaktuj się z nami i razem stwórzmy wielkie rzeczy!