Szkolenia VR dla lotnictwa – jak wirtualna rzeczywistość pomaga szkolić personel pokładowy?

Szkolenia VR dla lotnictwa – jak wirtualna rzeczywistość pomaga szkolić personel pokładowy?

 

Spis treści:

 • Cel projektu
 • Wyzwania technologiczne VR w lotnictwie
 • Innowacyjne rozwiązania jakie wdrożyliśmy
 • Korzyści jakie klient osiągnął dzięki wdrożeniu szkoleń VR w lotnictwie
 • Kalkulatory, wzory umów i inne przydatne dla Ciebie informacje!

 

 

 

 

 

 

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu było dostarczenie skutecznego eksperckiego narzędzia szkoleniowego VR dla przyszłych członków personelu pokładowego samolotów pasażerskich. Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie kształci nie tylko pilotów, ale również stewardów i stewardesy. Praktycznie od początku istnienia lotnictwa, największą wagę przykłada się do bezpieczeństwa. Odpowiednie szkolenia lotnicze, egzaminy i podnoszenie kwalifikacji są normą dla każdego kto pracuje w tej branży. Zignorowanie pewnych ważnych kwestii tu na ziemi, jeszcze przed lotem, może przyczynić się do śmierci setek osób. Niezwykle ważna jest możliwość przećwiczenia wszystkich niebezpiecznych zdarzeń i sytuacji jakie mogą pojawić się w samolocie. Tylko takie podejście daje pewność, że pracownicy na wysokości w sytuacji kryzysowej będą postępować zgodnie z procedurami.

 

Jak skutecznie wdrożyć kursy VR w Twojej firmie? Od czego zacząć i jak zweryfikować potencjalnego wykonawcę? Kliknij i zobacz nasz praktyczny poradnik!

 

Lotnicza Akademia Wojskowa postawiła na lotnicze szkolenia w technologii wirtualnej rzeczywistości z prostej przyczyny.

 „Pamięć Mięśniowa”, którą zdobywamy podczas wykonywania czynności manualnych w wirtualnej rzeczywistości pozwala naszemu ciału nabrać automatycznych odruchów, które w przypadku jakiejkolwiek niebezpiecznej sytuacji pomogą nam działać automatycznie. Tylko w taki sposób człowiek jest w stanie zachować zimną krew i nie ulegać emocjom, które tak bardzo przeszkadzają w podejmowaniu racjonalnych decyzji.

 

Czym jest pamięć mięśniowa, zwana również pamięcią motoryczną dowiesz się z tego filmu:

 

W efekcie realizacji projektu zaawansowanego treningu VR – nasz klient – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie założył uzyskanie następujących korzyści:

  • Ograniczenie kosztów szkoleń poprzez możliwość szkolenia się w murach uczelni, bez konieczności wyjeżdżania na kosztowne szkolenia z podobnego zakresu, przeprowadzane za granicą,
  • Możliwość skutecznego, obiektywnego sprawdzenia postępów personelu w VR, i rejestrowania wyniku szkolenia lotniczego VR dla poszczególnych studentów, działających wspólnie w kokpicie Boeinga 737-800,
  • Osiągnięcie pełnego realizmu zdarzeń, przy pomocy grafiki komputerowej jakiego nie uzyska się w tradycyjnych symulatorach (rozerwanie kadłuba, ponad 50 pasażerów wymagających pomocy i pokierowania, możliwość postępowania dokładnie w taki sposób jak w rzeczywistej sytuacji zagrożenia).
  • Uzyskanie przez uczestników szkolenia efektu tzw. pamięci mięśniowej, która pozwala wielokrotnie przećwiczyć skomplikowane zadania,
  • Podniesienie efektywności szkoleń z możliwością analizy krzywej uczenia się, dla każdego uczestnika szkolenia,
  • Możliwość całkowitego wyeliminowania trenera/instruktora poprzez zastąpienie go wirtualnym odpowiednikiem w oprogramowaniu szkoleniowym VR

 

 

WYZWANIA TECHNOLOGICZNE W SZKOLENIACH VR DLA LOTNICTWA

 

Podchodząc do realizacji każdego projektu w technologii VR, stajemy przed wyzwaniami technologicznymi. W przypadku szkolenia VR dla personelu pokładowego z zakresu awaryjnego lądowania na wodzie, istotnym wyzwaniami było:

  • Zapewnienie możliwości szkolenia wielu osób jednocześnie w płynny i niezakłócony sposób,
  • Wierne przeniesienie wszystkich czynności i procedur lotniczych do świata wirtualnej rzeczywistości w takiej formie, by osoba po przeszkoleniu w środowisku wirtualnym, bez przeszkód wykonywała analogiczne czynności w świecie rzeczywistym,
  • Realistyczne odwzorowanie pełnej wielkości Boeinga 737-800.
  • Symulowanie fizyki różnych zdarzeń, jak na przykład rozerwanie kadłuba samolotu, pływanie w morzu po wypadnięciu przez rozerwany kadłub, poszukiwanie pasażerów, którzy nie zdążyli opuścić samolotu a mogli zostać uwięzieni na fotelach, które już są pod wodą,
  • Precyzyjne rejestrowanie wyników i postępów szkolenia dla każdego uczestnika wraz z możliwością analizy i oceny poprawności wykonania zadań jak i postępów w nauce,
  • Sprawdzenie, czy każdy postępuje zgodnie z procedurami i wykonuje zadania w określonej kolejności, zgodnie z postępowaniem i procedurami dla ewakuacji Boeinga 737-800.
  • Stworzenie aplikacji edukacyjnej VR w taki sposób, by obsługa i sterowanie nie przeszkadzały użytkownikowi (łatwość sterowania),
  • Możliwość przeprowadzania działań i czynności z dokładnie taką samą prędkością jak dzieje się to w świecie rzeczywistym,
  • Pełna autonomia i możliwość podejmowania decyzji przez osoby szkolące się, wraz z ponoszeniem wszystkich tego konsekwencji w bezpiecznym, wirtualnym środowisku, wiernie naśladującym Boeinga 737-800.

 

KLIKNIJ I UZYSKAJ SZYBKO WYCENĘ PODOBNEGO ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ FIRMY

 

VR I NOWOCZESNA EDUKACJA W LOTNICTWIE. POZNAJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA EDTECH JAKIE ZASTOSOWALIŚMY

 

Zaawansowany system multiplayer w szkoleniu wirtualnej rzeczywistości

Głównym założeniem projektu była kooperacja wielu szkolących się osób jednocześnie w VR. Musieli się oni widzieć i słyszeć oraz mieć nieograniczoną możliwość wspólnego wchodzenia w interakcje środowiska szkoleniowego. Tylko takie podejście da pewność, że studenci, którzy korzystają ze szkolenia – będą w analogiczny sposób postępować w rzeczywistości.

Skorzystaliśmy z wielokrotnie przetestowanego przez nas narzędzia do integracji online, które umożliwia integrację do 20 użytkowników jednocześnie w podstawowej wersji.

Istotnym czynnikiem była synchronizacja danych dotyczących przebiegu szkolenia i jego wyników z możliwością wyświetlenia zbiorczego podsumowania. Oprogramowanie wirtualnej rzeczywistości jakie dostarczyliśmy do Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie umożliwia również bezpośredni podgląd postępów poszczególnych użytkowników na niezależnym ekranie. Jest to skuteczne narzędzie dla nauczycieli i osób prowadzących szkolenia.

 

 

System szkoleniowy VR rejestrujący postępy użytkownika

 

Aby w pełni poprawnie ocenić postępy szkolącego się studenta, ważne jest rejestrowanie jego postępów w sposób obiektywny. W przypadku naocznej obserwacji tego jak dana osoba wykonuje lotnicze procedury – zawsze mogą pojawić się zniekształcenia postrzegania. System komputerowy VR jest bezlitosny. W dużym uproszczeniu bazujemy na wartościach „0” lub „1”. Czyli albo wykonałeś zadanie poprawnie albo niepoprawnie.

Nasze rozwiązanie również umożliwia zapis wyników dla poszczególnego użytkownika celem późniejszego przeanalizowania. Studenci mogą szkolić się w samolocie niezależnie: wspólnie w wirtualnej rzeczywistości a oddzielnie w świecie realnym. Tworząc oprogramowanie kierowaliśmy się zasadą, że system szkoleniowy VR wiarygodnie zarejestruje postępy poszczególnych użytkowników i da wykładowcy możliwość oceny postępu nauki.

 

Sztuczna inteligencja wirtualnych pasażerów lotniczych

 

Pasażerowie postępują autonomicznie i podejmują decyzje samodzielnie w oparciu o system sztucznej inteligencji. Tworząc system staraliśmy się możliwie jak najwierniej odwzorować zachowanie pasażerów. Analizowaliśmy rzeczywiste materiały i relacje uczestników podobnych zdarzeń.

Dla przykładu, w przypadku rozerwania kadłuba Boeinga 737-800 pasażerowie mimowolnie są wyrzucani do wody. Po krótkim szoku niektórzy mogą zacząć się topić i wymagać dodatkowej pomocy. Sprawniejsi zaś samodzielnie poszukują miejsca, w które miejsca należy się ewakuować. Najczęściej są to skrzydła, pod warunkiem, że jest na nich miejsce.

 

 

KORZYŚCI DLA KLIENTA I EFEKTY Z WDROŻENIA NOWOCZESNYCH NARZĘDZI EDUKACYJNYCH W LOTNICTWIE

  • Zminimalizowanie kosztów szkoleń lotniczych,
  • Wyrobienie efektu pamięci mięśniowej wśród studentów Lotniczej Akademii Wojskowej,
  • W pełni obiektywne badanie postępów szkolącej się osoby,
  • Skrócenie czasu zdobywania wiedzy,
  • Symulowanie najtrudniejszych zdarzeń w lotnictwie bezpieczny sposób.

 

 

Oto jeden z pokazowych filmów pokazujących jedno ze szkoleń, z zaangażowaniem 4-ech użytkowników jednocześnie:

 

Jak widać użytkownicy współpracują ze sobą wykonując zadania. Zakres obowiązków każdego z nich jest nieco inny. Określają to szczegółowo przepisy i procedury lotnicze. Niezwykle istotne jest, aby wykonywać zadania w określonej kolejności. Dlatego też stworzony przez nas system edukacyjny w wirtualnej rzeczywistości nie tylko rejestruje czy dane zadanie zostało wykonane czy nie, ale przede wszystkim w jakiej kolejności zostały wykonane i przez którego użytkownika. Tylko w taki sposób możliwe jest zbadanie pełnej znajomości procedur.

 

Gogle wirtualnej rzeczywistości w pełni przenoszą nas do trójwymiarowego środowiska szkoleniowego. Człowiek porusza się w nim i zachowuje w sposób identyczny jak w świecie rzeczywistym. Z tą tylko różnicą, że w świecie wirtualnym nikomu nie stanie się krzywda. W virtual reality bez najmniejszych konsekwencji wyszkolimy się, wykonując najtrudniejsze i najbardziej niebezpieczne działania. W bezpiecznym i kontrolowanym środowisku 3d możemy popełniać nieskończoną ilość błędów. Jedyną konsekwencją jest niezdanie egzaminu. Zawsze mamy kolejną szansę i kolejne podejście. Realne życie nigdy nie da nam drugiej szansy.

 

Mamy spore doświadczenie w projektach szkoleniowych VR zrealizowanych dla lotnictwa. Łączymy edukację i technologię w służbie poprawy jakości szkolenia personelu pokładowego. Poprzednio realizowane przez nas szkolenie w technologii wirtualnej rzeczywistości umożliwiało przeszkolenie studentów z zakresu prawidłowego reagowania w przypadku pożaru w samolocie.

 

Ważne informacje dla Ciebie!

 

Jeśli szukasz podobnych rozwiązań dla Twojej firmy/marki czy po prostu masz dobry pomysł na wykorzystanie technologii VR – koniecznie poinformuj nas o tym!

Od A do Z zajmiemy się:

  • Analizą potrzeb i pomysłów przez pryzmat poprzednich, sprawdzonych wdrożeń wśród dużych klientów (zrealizowaliśmy ponad 50 zaawansowanych interaktywnych aplikacji VR/AR),
  • Stworzeniem koncepcji oprogramowania w oparciu o nasze doświadczenie,
  • Przygotowaniem dema MVP do testów,
  • Wypracowaniem finalnego rozwiązania w oparciu o testy MVP,
  • Kompleksową realizacją oprogramowania szkoleniowego VR od A-Z, czyli od stworzenia pojedynczych modeli 3d, do przedstawienia gotowego produktu

 

Informacje przydatne dla Ciebie:

Podstawowe pojęcia związane z VR/AR?

Jak powstaje oprogramowanie VR/AR?

Jak wybrać odpowiedniego wykonawcę aplikacji VR/AR?

Szkolić, czy nie szkolić? O korzyściach z zastosowania szkoleń w wirtualnej rzeczywistości.

 

DLACZEGO WARTO REALIZOWAĆ PODOBNE PROJEKTY Z NAMI?

 

W EPICVR tworzymy zaawansowane rozwiązania wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości od 2013 roku. Współpracowaliśmy z gigantami

 

 

Jak i z małymi podmiotami.

Wdrażaliśmy rozwiązania wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w:

 • Przemyśle,
 • Lotnictwie,
 • Marketingu,
 • Sprzedaży
 • Szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich,
 • BHP,
 • Medycynie,
 • Architekturze,
 • Muzeach,
 • Wirtualnym zwiedzaniu obiektów,

 

 

Poznaj inne nasze rozwiązania wirtualnej rzeczywistości:

 

Często mówimy klientom, że wirtualna rzeczywistość pozwala obniżyć koszty, podnieść bezpieczeństwo pracowników, wygenerować oszczędności czy zwiększyć zyski firmy. Jak to udowodnić i skutecznie wyliczyć? Zrobimy to za Ciebie:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Poważnie podchodzimy do klienta i do kwestii wdrażania naszych rozwiązań. Rozpoczynając współpracę dokładnie analizujemy Twoje potrzeby i sugerujemy rozwiązania programowe i sprzętowe, które sprawdziły się w poprzednich wdrożeniach. Doskonale rozumiemy, że wdrożenie i skuteczne wykorzystanie tak egzotycznej technologii jaką jest wirtualna czy rozszerzona rzeczywistość musi być ekonomicznie uzasadnione. Poznaj nasz potencjał i stworzone przez nas rozwiązania. Mamy gotowe systemy, których używamy „jak klocków” do stworzenia rozwiązania dopasowanego specjalnie do Twoich potrzeb. Dzięki temu nie przepłacasz za naszą pracę, a efekty widoczne są znacznie szybciej niż gdybyśmy budowali oprogramowanie od zera.

 

Podaj dalej