Poprawki/Uwagi/Sugestie/Błędy – jak je rozróżniać?

W każdej pracy należy z pewnością brać pod uwagę priorytety, aby móc ustalać odpowiednią kolejność zadań w czasie wymaganym na realizację projektu. Ważne dlatego jest ustalić czego tyczą się nasze ogólne spostrzeżenia dotyczące wykonanej pracy.  Czy są to rzeczy niezbędne, czy może są one tylko częścią wizji projektu “Idealnego”? Tworzenie hierarchii priorytetów jest z pewnością najlepszym rozwiązaniem dotyczącym organizacji naszych przyszłych celów. Polecam wtedy podzielić nasze spostrzeżenia na poszczególne kategorie. Najpierw jednak wprowadzenie do tego czym w ogóle są uwagi. 

Czym są uwagi do aplikacji VR/AR/XR/MR?

Są one zbiorem wszelkich zaobserwowanych niedogodności w aplikacji docelowej. To, czy są to konkretnie problemy związane z działaniem samej aplikacji, czy może samą realizacją przedstawionej wizji nie ma tu na tej liście znaczenia. Są to po prostu wszystkie nasze obserwacje, które według nas/klienta odstają w tej chwili od tego w jaki sposób powinien wyglądać nasz produkt końcowy. W ich skład wchodzą wszelkie błędy, sugestie, nice to have’y etc.. Wszystko co rzuca się nam w oczy, co według nas/klienta powinno zostać dodane/naprawione/zmienione. Sporządzenie listy uwag jest bardzo ważne. Wszyscy chcemy w końcu, by nasze aplikacje prezentowały się jak najlepiej, a sporządzenie takiej listy z pewnością nam w tym pomoże.  Utworzenie satysfakcjonującego produktu docelowego jest przecież rodzajem wizytówki dla naszej firmy, a każdy zadowolony klient potwierdza naszą wiarygodność w dowożeniu wartościowych produktów. Dlatego nigdy nie bagatelizujemy żadnych uwag od naszych partnerów. Trzeba jednak mieć na uwadze, że to w jaki sposób podejdziemy do ich wdrożenia jest kwestią związaną z pewnym ograniczeniami. Dlatego ważne jest najpierw ich ustalenie, a dopiero następnie oszacowanie rzeczywistej konieczności ich wprowadzenia biorąc pod uwagę termin realizacji, oczekiwany rezultat i koszt związany z ich wprowadzeniem. Dzięki temu, będziemy mogli sprawnie dopasować potrzeby naszych partnerów do rzeczywistych możliwości wynikających z tych ograniczeń i dojść do wspólnego kompromisu związanego z realizacją danych zadań.  Sprawne działanie aplikacji oraz spełnienie jej założeń jest zawsze dla nas priorytetem numer jeden. Jednak, żeby ten priorytet zrealizować potrzebujemy pełnej współpracy z naszym klientem. Musimy jasno powiedzieć sobie co wchodzi w skład ustalonych założeń, a jaka część z wypisanych uwag je przekracza. Dlatego w takich momentach, wspólnie przeglądamy listę uwag i dzielimy je w pierwszej kolejności na dane kategorie. 

Błędy w aplikacji VR/AR/XR/MR

Jest to kategoria uwag, która wchodzi w skład niedogodności związanych z działaniem aplikacji po stronie zleceniobiorcy. Znaleziony bug, zawieszenie się aplikacji, niespełnienie wymagań wynikających z dokumentacji. Są to uwagi, które zleceniobiorca bierze na siebie, których naprawa wynika przede wszystkim z niepoprawnej implementacji założeń związanych z realizacją projektu. Oczywiście, takie poprawki nie wiążą się w żaden sposób z jakimikolwiek dodatkowymi kosztami po stronie zleceniodawcy i to zleceniobiorca bierze za ich naprawę pełną odpowiedzialność. Pomimo testów aplikacji, czasem zdarza się, że pewien błąd nam umknie, lub występuje na tyle rzadko, że nie uda nam się go wyłapać w ich trakcie. Dlatego każdą taką uwagę weryfikujemy, sprawdzając przyczynę wystąpienia danego błędu, a następnie wprowadzamy rozwiązanie. Bywa również, że błąd może wynikać nie tyle z błędnego działania samej aplikacji, a np. niepoprawnej kalibracji lub obsługi sprzętu. W takich wypadkach, po prostu informujemy klienta o danej przyczynie wystąpienia błędu i przedstawiamy, w jaki sposób obchodzić się z goglami vr, aby dany problem nie miał już miejsca. Pracując na co dzień z goglami VR zdarza się wejść w pewną rutynę, zapominając o kwestiach, które dla osób mających często pierwszy kontakt z tą technologią mogą być nieoczywiste. Dlatego weryfikujemy każdą uwagę i zawsze przedstawiamy rozwiązania, które nie tylko sprawią, że korzystanie z gogli stanie się łatwiejsze, ale również pozwolą w pełni wykorzystać potencjał tworzonej przez nas aplikacji. 

Sugestie do oprogramowania VR/AR/XR/MR

Są elementem listy zapisanych uwag, wynikających z założeń wychodzących poza ramy realizowanej umowy, do której realizacji zobowiązały się obie strony. Często są one częścią rozwijającej się w trakcie realizacji koncepcji, której założenia nie zostały uwzględnione w trakcie tworzenia kosztorysu danego projektu. Traktujemy je jako tzw. Nice to have’y, które w zależności od kosztów wykonania oraz priorytetów wprowadzamy do naszej aplikacji za zgodą obu stron. W przypadku wprowadzania takich sugestii trzeba wziąć pod uwagę, że nie zostały one również uwzględnione na etapie określania terminu oddania aplikacji. Każda dodatkowa zmiana jest częścią związaną z wcześniej nieplanowanymi kosztami i czasem jaki musimy dodatkowo poświęcić na realizację projektu. Dlatego decydując się na wprowadzenie danych zmian zwiększających pracochłonność naszego zespołu, zawsze sugerujemy konkretny koszt lub termin związany z ich wprowadzeniem. W zależności od ilości czasu, który mielibyśmy na daną sugestie poświęcić, decydujemy wspólnie, czy jest ona rzeczywiście na tyle ważna, aby uwzględniać ją w danym projekcie. Bierzemy wtedy pod uwagę korzyści, jakie miałyby wpłynąć na odbiór naszej aplikacji przez użytkownika oraz związek danej poprawki z wyznaczonym celem naszego produktu. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że sugestia jest oznaczona wysokim priorytetem, wtedy szacujemy czas jej wprowadzenia i dochodzimy, w jaki sposób jej implementacja miałaby wpłynąć na koszt oraz termin oddania projektu. Czasem poprawki są naprawdę drobne i ich wprowadzenie może zająć dosłownie parę minut – staramy się wtedy iść naszym klientom na rękę. Jeśli jednak takich drobnych poprawek jest naprawdę wiele, to trzeba liczyć się z sumą czasu przeznaczonego na ich realizację. Czasami wprowadzenie jednej małej sugestii może zająć 10 minut, ale jeśli tych drobnych zadań jest 10… ten czas się zwiększa. Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że wprowadzenie każdej zmiany wiąże się dodatkową ilością testów, które musimy przeprowadzić.
 

Podsumowanie: Czyli co do poprawy w naszej aplikacji?

Jest to ostatni etap związany z analizą wypisanych uwag. Po podzieleniu ich na sugestie i błędy wiemy już, na czym musimy się skupić, oraz jaki priorytet ma dla nas dana uwaga. Wiemy wtedy także, czy jej wprowadzenie jest rzeczywiście potrzebne, z jakimi kosztami się wiąże i w jaki sposób jej wprowadzenie wpływa na ostateczny termin oddania projektu. Dzięki temu my wiemy, z jakim naciskiem i na co zwrócić uwagę. Klient natomiast jest świadomy tego, w jaki sposób jego dodatkowe ingerencje w koncepcje wpływają na ustalone w trakcie podpisywania umowy założenia. Zawsze uważam, że taka otwarta rozmowa pozwala lepiej zrozumieć stanowisko każdej ze stron. Tylko dzięki niej jesteśmy w stanie dojść do wspólnego porozumienia i stworzenia mocniejszych więzi, związanych z obopólnym szacunkiem do naszego czasu i biznesu. Dzięki niej, możemy w zadowalający sposób zrealizować wspólny cel, jakim jest stworzenie w pełni wartościowego produktu końcowego, który może przyczynić się do dalszej współpracy przy kolejnych projektach. 

Maciej Fiałkowski,

EpicVr

Podaj dalej