Jak podchodzić do planowania projektu?

Filmy 360

Wirtualna rzeczywistość to dziś potężne narzędzie dla biznesu. Duże firmy mogą łatwo skalować szkolenie swoich pracowników dzięki VR. Mniejsze firmy mogą z kolei pozyskiwać nowych klientów poprzez zastosowanie marketingu wykorzystującego VR i filmy 360. Różnica pomiędzy aplikacją VR i filmem 360 to najprościej rzecz ujmując możliwość interakcji lub jej brak. Film 360 jest nagraniem, które angażuje odbiorcę zdecydowanie bardziej niż tradycyjny film, ale interakcja z obiektami pojawiającymi się na jego planie nie jest możliwa, ze względu na brak przypisanych do nich mechanik – na przykład ruchu, chwytania czy też upuszczania konkretnych przedmiotów. Oznacza to, że odbiorca wciela się w rolę widza i nie ma wpływu na otaczające go środowisko wirtualnej rzeczywistości. Oczywiście istnieje możliwość przypisania mechanik, przycisków i scenariuszy pod obiekty dodane do filmu 360, lecz wtedy film 360 stanie się interaktywną aplikacją. Można zatem stwierdzić, że sama produkcja typowego filmu 360 oprze się na wcześniej napisanym scenariuszu. Po sfilmowaniu scen za pomocą kamery 360 nastąpi montaż ujęć i post-produkcja. Wykonanie wszystkich wymienionych czynności będzie wówczas równoznaczne z ukończeniem realizacji.

Aplikacje VR

Sprawa wygląda zupełnie inaczej w kwestii produkcji aplikacji VR. Nasi klienci zamawiają aplikacje „szyte na miarę”, co utwierdza nas w przekonaniu, że rozumieją swoje potrzeby i umieją zdefiniować wartość poszukiwana przez firmę. W biznesie klienta najprawdopodobniej pojawiła się zatem potrzeba zastosowania technologii wirtualnej rzeczywistości, którą klient zauważył i szuka on najbardziej optymalnego rozwiązania dla zaspokojenia tej potrzeby. Potrzebą klienta może być na przykład trenowanie większej ilości pracowników w krótszym czasie dzięki VR. Tego typu projekty to duża część rynku VR w Polsce. Będzie to zatem dobry przykład, aby opisać jak w EPIC VR podchodzimy do planowania projektu.
Wirtualna rzeczywistość umożliwia odtworzenie istniejących w realnym świecie przedmiotów z wszelkimi ich funkcjonalnościami. Jeśli klient chciałby trenować pracowników z zakresu obsługi konkretnej maszyny używając do tego gogli VR, musiałby wraz ze swoim wybranym software house (polecamy EPIC VR, czyli nas 😉) „przenieść” istniejącą maszynę do VR. Oznacza to stworzenie cyfrowej kopii takiego urządzenia zwanej również po angielsku „digital twin” (cyfrowy bliźniak). Odpowiednio wykonana aplikacja uruchomiona w goglach VR pokaże taką cyfrową kopię i pozwoli trenować pracownika dzięki wszystkim przypisanym do obiektów funkcjonalnościom. Oznacza to w skrócie, że czynności wykonywane przez pracownika w VR będą niemal identyczne jak wtedy, gdyby trening odbywał się na maszynie w realnym świecie. Jak to zaspokaja potrzebę klienta w tej sytuacji? Otóż cyfrowy bliźniak zostaje stworzony raz, ale może być używany na wielu parach gogli VR symultanicznie. Oznacza to możliwość trenowania większej ilości pracowników w krótszym czasie, czyli potrzeba klienta będzie w tym przypadku zaspokojona dzięki stworzeniu odpowiedniej aplikacji VR. Jak zaplanować tak skomplikowany projekt?

Dobre fundamenty to podstawa w VR

Tutaj ogromną rolę odgrywa obustronna, jasna i szybka komunikacja pomiędzy klientem oraz domem produkcyjnym zajmującym się stworzeniem aplikacji wirtualnej rzeczywistości. Aby oczekiwania odbiorcy i użytkownika wobec finalnego produktu zostały spełnione, konieczne jest precyzyjne określenie przez klienta wszystkich elementów powstającej aplikacji, którą w tym przypadku będzie cyfrowe odwzorowanie istniejącego w świecie realnym urządzenia.  Trzeba jasno określić, które elementy maszyny powinny ciąć, a które na przykład frezować. Ilość i sposób umiejscowienia wszystkich poszczególnych elementów maszyny wykonujących określoną dokładnie czynność spisuje się w dokumentacji, która na początku jest ramowym planem aplikacji. Docelowo czyni się to dla absolutnie każdej istniejącej części maszyny, która posiada funkcjonalność, czyli interakcja z nią ma być możliwa dla użytkownika. Elementy, które nie są interaktywne są „tylko” modelami, zatem nie wymagają prac stricte programistycznych, ale ich wymienienie i opisanie jest konieczne dla zachowania spodziewanej warstwy wizualnej projektu (realizm poprzez szczegółowe odwzorowanie). Wraz z rozwojem poziomu zaawansowania prac nad projektem, wspomniany plan ramowy zamienia się w szczegółowy plan aplikacji. Należy nadmienić, ze w kwestii funkcjonalności obowiązuje w produkcji oprogramowania jedna niezmienna zasada: im więcej scenariuszy zdarzeń i zmiennych, tym bardziej skomplikowany jest projekt. Jeśli dana część maszyny ma tylko ciąć, to ma w sobie ona mniej funkcjonalności od części, która powinna ciąć, frezować i wykrawać. Każda z trzech wymienionych czynności musi być dokładnie opisana na etapie planowania projektu, aby graficy i programiści byli w stanie odwzorować je idealnie w świecie wirtualnej rzeczywistości.
W EPIC VR tworzymy taką dokumentację budując ogólne założenia w większej skali, aby najpierw rozpoznać jak skomplikowany może być projekt. Po rozpisaniu absolutnie kluczowych funkcjonalności w jak najbardziej ogólny sposób, ale jednocześnie pozwalających „zamknąć” wszystkie istniejące funkcjonalności danej maszyny właśnie w pojęciach ogólnych – możliwe jest przejście do następnego etapu planowania projektu produkcji aplikacji VR.
Dowiedz się więcej na naszym kanale Youtube

Gdy mamy fundamenty, na których będzie opierać się system, możemy zacząć „poruszać się” z kolejnymi krokami planowania wedle filozofii „od ogółu do szczegółu”. Jest to moment na rozpisanie architektury systemu. To etap, podczas którego wręcz z chirurgiczną precyzją rozpisywane są diagramy dla każdego możliwego scenariusza zdarzeń. Jeśli coś nie jest tam zapisane, nie urzeczywistni się w aplikacji VR. Dlatego na tym etapie zespół architektów systemu pracuje przede wszystkim zadając pytania. Najczęstsze z nich to „co, jeśli…?” Żadne z pytań nie ma prawa pozostać bez odpowiedzi, ponieważ stworzenie najwyższej jakości oprogramowania VR wymaga jasno określonych ram, w których cały projekt aplikacji wirtualnej rzeczywistości musi się zamknąć. Brak klarownej odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie na pewno spowoduje problemy na dalszych etapach produkcji. Rozwiązywanie takich problemów generuje duże koszty, więc w EPIC VR przykładamy najwyższą wagę do pieczołowitego przygotowania dokumentacji dbając przy tym o czas klienta. Dlatego właśnie ważna jest sprawna i szybka komunikacja działająca w obie strony: klient – producent aplikacji oraz producent aplikacji – klient.
Gdy dokumentacja jest już kompletna, przychodzi moment na rozpisanie zadań, które będą realizowane przez liderów zespołów, programistów i grafików. Dokumentacja aplikacji VR sprawia, że wiemy co chcemy osiągnąć. Rozpisywanie zadań jest natomiast „rozbiciem” najważniejszych funkcjonalności aplikacji wirtualnej rzeczywistości na obowiązki, które programiści i graficy zrealizują w konkretnym przedziale czasowym.  Może to być na przykład zadanie zatytułowane „wymodelowanie śrubki” dla grafika i jeszcze jedno oddzielne zadanie nazwane „mechaniki śrubki” dla programisty, ponieważ każdy interaktywny model potrzebuje skryptu, aby czynności opisane w dokumentacji mogły zostać na nim (na modelu) wykonane w aplikacji z udziałem użytkownika (interakcja). Jeśli programista nie zakoduje możliwości odkręcania i zakręcania wspomnianej śrubki, wówczas model będzie istniał w aplikacji, ale oczywiście bez możliwości interakcji z nim ze strony użytkownika.

Czas na realizację naszego projektu VR

Po rozpisaniu wszystkich zadań należy oszacować przewidywany czas, który zostanie poświęcony na ich ukończenie przez programistów i grafików. Suma czasu oszacowanego dla wszystkich istniejących zadań stanowi liczbę godzin roboczych w projekcie. Taka liczba określa jak bardzo skomplikowany jest projekt VR i wpływa na wycenę aplikacji.
Dla nas najważniejszym aspektem dokładnego szacowania czasu jest fakt, że dobra estymacja projektu VR pozwala zaplanować zespołom projektowym wszystkie prace w tempie, które zapewni ukończenie projektu VR na czas. Planowanie jest ważne, ponieważ umożliwia skoordynowanie pracy zespołów podczas realizacji kilkudziesięciu projektów toczących się równolegle. W EPIC VR projekty dla wirtualnej rzeczywistości kończone są zawsze na czas.
Podaj dalej