Dlaczego nasi Klienci do nas wracają?

Wartość jaką wirtualna rzeczywistość daje użytkownikom

Najważniejszym elementem każdego modelu biznesowego powinna być wartość oferowana klientowi. Oczywiście pozostałe elementy rozwiązań biznesowych, takie jak zasoby czy kanały komunikacji ogrywają bardzo ważną rolę, ale są jednocześnie „jedynie” środkami do osiągnięcia celu nadrzędnego, bez istnienia którego samo rozwiązanie biznesowe traci sens. Klient, który chce coś kupić, zdał sobie sprawę z zaistnienia potrzeby. Jeśli potrzebuje butów, nie kupuje kapelusza, ponieważ to działanie nie zaspokoi jego zapotrzebowania. Oferowana wartość jest zatem najważniejszym elementem nie tylko dla klienta, ale również dla firmy, ponieważ stworzenie rozwiązania zaspokajającego potrzebę klienta jest motorem napędowym rentownego przedsiębiorstwa. Usatysfakcjonowany klient wróci, jeśli rozwiązanie zaproponowane przez firmę zaspokoiło jego dotychczasowe potrzeby i jeśli pojawiły się nowe obszary do zagospodarowania- na przykład możliwość ekspansji nowych rynków. Kreuje to kolejną potrzebę u klienta i jeśli może być ona zaspokojona przez dostawcę, wówczas obie firmy mają ponowną okazję do wspólnego wzrostu. Wspaniale jest spotkać zadowolonego klienta, który wraca do firmy po kolejny produkt lub usługę z pełną świadomością słuszności takiego działania. Jest to sytuacja idealna niezależnie od branży, ponieważ dostarcza korzyści obu stronom transakcji.

VR i potrzeby klienta

Aplikacje VR dla biznesu to rozwiązania „szyte na miarę”. Potrzeba zauważona przez klienta determinuje szereg podejmowanych przez nas działań. Od konsultacji, poprzez wspólne planowanie architektury systemu będącego fundamentem oprogramowania, samą realizację i testy, aż po sfinalizowanie projektu i oddanie aplikacji zadowolonemu klientowi. Należy koniecznie pamiętać w tym procesie o potrzebach samego użytkownika zwłaszcza jeśli przedmiotem realizacji jest szkoleniowa aplikacja VR. Intuicyjność interfejsu i manualnej kontroli oprogramowania zdecydowanie zaoszczędzi czas użytkownika, który we właściwie zaprojektowanej aplikacji VR powinien odnaleźć się szybko. Chodzi przecież o efekt, czyli na przykład jak najszybsze wytrenowanie większej ilości pracowników. Prostota oprogramowania sprzyja tego typu celom i jesteśmy tego świadomi w EPIC VR. Wspomniana wyżej potrzeba to jeden z najczęściej pojawiających się wyzwalaczy uruchamiających rozpoczęcie prac nad stworzeniem oprogramowania VR dla biznesu. Efektywność, którą można zmierzyć w VR w łatwy sposób jest wyznacznikiem skuteczności danego rozwiązania dla biznesu w VR.

Myśleć do przodu w technologii VR

Dla zdecydowanej większości naszych klientów realizacja aplikacji wirtualnej rzeczywistości była pierwszym doświadczeniem związanym z tym medium. Oznacza to, że sam klient nie miał merytorycznej wiedzy na temat VR, korzyści wynikających z jego zastosowania w firmie oraz obszarów, którym należy poświęcić szczególną uwagę już na etapie planowania architektury systemu. EPIC VR jest na tyle doświadczonym software house, że zawsze uświadamia klienta o konieczności pozostawienia „furtek” w samym kodzie aplikacji. Takie działania mają na celu modułową realizację aplikacji VR, dzięki czemu klient po otrzymaniu pierwszej aplikacji i w razie stwierdzenia potrzeby produkcji kolejnej aplikacji ma możliwość zaoszczędzenia czasu i pieniędzy poprzez operowanie modułami i ich ewentualnymi modyfikacjami. Eliminuje to marnotrawstwo, którym w tym konkretnym przypadku byłoby tworzenie aplikacji całkowicie od zera. Bazując na modułach, EPIC VR jest w stanie zaoszczędzić czas na produkowaniu na przykład kluczy imbusowych w drugiej aplikacji VR, gdy w pierwszej został użyty klucz tego typu z taką samą mechaniką, ale na przykład różnił się on tylko rozmiarem, co dla programisty i grafika oznacza po prostu inny model 3D. Ta oszczędność czasu przekłada się oczywiście na cenę kolejnych aplikacji i przy wykorzystaniu tego typu istniejących już elementów ta cena będzie stosunkowo niższa. Poza samym kosztem ważne jest jednak modułowe podejście do projektów, ponieważ linia produkcyjna w zakładzie klienta może wymagać przebudowy lub modyfikacji. Modułowe podejście w realizacji aplikacji VR umożliwi łatwe usunięcie, dodawanie i modyfikację poszczególnych elementów. Zdecydowana większość naszych klientów wróciła do nas przynajmniej raz. Podczas ponownej współpracy ta wartość jest zauważana przez klienta, który nie miał merytorycznych narzędzi, aby dostrzec ją samodzielnie podczas produkcji pierwszej aplikacji. Na szczęście my pomyśleliśmy o tym z podejściem eksperckim spodziewając się powrotu zadowolonego klienta, który zdecyduje się ponownie na użycie VR w swoim biznesie. Klienci dziękują nam za takie podejście i uważają, że to jedna z najcenniejszych wartości dostarczanych przez EPIC VR.

Wiedza merytoryczna

VR jest stosunkowo młodym medium. Ciągły rozwój tej technologii przy jednoczesnym odnajdowaniu nowych obszarów dla jej zastosowania sprawia, że przedsiębiorstwa i domy produkcyjne zajmujące się wirtualną rzeczywistością pracują w obszarze tymczasowo nieustrukturyzowanym. Youtube jest naturalnym wyborem, gdy chcemy oglądać materiały filmowe, ale jakie medium przyszłoby nam na myśl, gdybyśmy chcieli oglądać krótkie filmy 360 w goglach VR? Taka wiedza nie jest powszechna, ponieważ rynek VR nie został jeszcze zdominowany przez żadnego z największych graczy, którzy z kolei wyznaczyliby pewne trendy. Reszta rynku zaczęłaby wówczas podążać za największymi jako naśladowcy, co z kolei stworzyłoby nisze do zagospodarowania przez jeszcze inne podmioty. Oficjalne otwarcie Metaverse może być opisanym powyżej potrzebnym przełomem, który jeszcze nigdy w świecie VR nie nastąpił.
EPIC VR jest na rynku od 2013 roku i zrealizowało ponad sto projektów VR. Wiemy jakie realizacje są najtrudniejsze dla poszczególnych sektorów gospodarki oraz różnych branż. Rozumiemy potrzeby klientów, ale także swoje. Ten drugi element najprościej zdefiniować słowem „doświadczenie”. Odgrywa ono szczególną rolę, gdy rozmawiamy o tak nowym rynku i technologii, jakim jest VR. Rynek, na którym nie powstały jeszcze „niepodważalne” trendy potrzebuje firm, które przetrą szlak, postawią na nim pierwsze kroki i popełnią błędy będące najcenniejszą nauką. My mamy to za sobą i wiemy, że pomaga to nie tylko rozwijać firmę dla zysku, ale przede wszystkim jest ogromną częścią wartości, którą oferujemy klientowi jeszcze niezorientowanemu w rynku aplikacji wirtualnej rzeczywistości. Najprościej rzecz ujmując bierzemy na siebie odpowiedzialność za realizację aplikacji w sposób zgodny z celem klienta. Pytamy „co” i podpowiadamy „jak”, ponieważ znamy swoje możliwości, narzędzia, zespół i technologie. Jesteśmy świadomi, że klient jest ekspertem w swojej dziedzinie i to klient najlepiej wie, jaki jest cel zrealizowania aplikacji zamknięty w liczbach (np. konkretne KPI). Jednak to EPIC VR jest ekspertem w przenoszeniu wiedzy merytorycznej klienta do świata VR w sposób skoordynowany, mądry i jak najbardziej opłacalny finansowo dla samego klienta.

Więc dlaczego klienci do nas wracają?

Wszystkie powyższe zagadnienia składają się na wyczerpującą odpowiedź na to pytanie. Aspekt finansowy, strona ekspercka, doświadczenie i komunikacja – te czynniki muszą zostać wzięte pod uwagę już na samym początku współpracy z klientem, aby umożliwić zrealizowanie celu stawianego przed technologią VR w tym konkretnym przypadku. Na poziomie merytorycznym temat ten można zatem uznać za opisany w wystarczająco szczegółowy sposób. Należy jednak pamiętać, że pracujemy z ludźmi, co oznacza, że tak naprawdę wszystkie wymienione czynniki zrealizowane z najwyższą starannością dają swego rodzaju wrażenie. Jest ono odbierane przez człowieka na poziomie podświadomym i tak naprawdę pojawienie się tego odczucia zadecyduje o powrocie klienta do firmy w razie zlokalizowania kolejnej potrzeby. Jest nim zaufanie. Klienci wracają do EPIC VR, ponieważ nam ufają. Dowiedliśmy wielokrotnie, że nasza wiedza jest cenna i ciągle aktualizowana, a nasze podejście stawia klienta i dostarczaną mu wartość na najwyższym stopniu wśród naszych priorytetów. Oznacza to, że nasze cele są zbieżne. Wtedy pracuje się łatwiej, efektywniej i z przyjemnością. Dziękujemy za zaufanie EPIC VR.
Podaj dalej