Zanieczyszczenia w Strefie Brzegowej

Zanieczyszczenia w Strefie Brzegowej

Wierzymy, że wiedza jest potęgą, a nauka powinna być dostępna dla wszystkich młodych ludzi. Dlatego w ramach wsparcia instytucji edukacyjnych w Polsce, realizujemy inwestycje mające na celu rozwijanie zdolności uniwersytetów. Jeden z naszych projektów to “Międzynarodowa Szkoła Letnia – Zanieczyszczenia w Strefie Brzegowej”, którego celem jest tworzenie międzynarodowych programów studiów, które rozwijają wiedzę i świadomość na temat ochrony środowiska w kontekście brzegów morskich.

Klient

Uniwersytet Gdański

Projekt

Aplikacja VR zintegrowana z platformą Moodle.

Technologie

Unity

Project Background

Projekt “Międzynarodowa Szkoła Letnia – Zanieczyszczenia w Strefie Brzegowej” powstał w odpowiedzi na rosnące wyzwania związane z zanieczyszczeniem strefy brzegowej. Naszym celem jest dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do zrozumienia i rozwiązania problemów zanieczyszczenia w tym obszarze. 

Proces tworzenia

1. Analiza i badania:

Przeprowadziliśmy szczegółową analizę problemu zanieczyszczenia strefy brzegowej oraz zbadaliśmy istniejące metody nauczania i materiały edukacyjne w tej dziedzinie. Opracowaliśmy też cele i zakres projektu.

2. Koncepcja i projektowanie:

Na podstawie zebranych danych i informacji, opracowaliśmy koncepcję “Międzynarodowej Szkoły Letniej – Zanieczyszczenia w Strefie Brzegowej”. Określiliśmy główne tematy i treści, które będą poruszane w ramach programu.

3. Tworzenie materiałów edukacyjnych:

Przystąpiliśmy do tworzenia innowacyjnych materiałów edukacyjnych. Zajęliśmy się produkcją serii filmów 360 stopni, które przenoszą studentów w wirtualną rzeczywistość, oraz przygotowaliśmy dodatkowe materiały edukacyjne, takie jak prezentacje, artykuły i ćwiczenia wraz z pomocą ekspertów w danych dziedzinach nauki.

4. Integracja z platformą e-learningową:

Przygotowaliśmy specjalne sesje na platformach e-learningowych, takich jak Moodle. Zintegrowaliśmy nasze materiały edukacyjne z platformą, umożliwiając studentom łatwy dostęp i interakcję z treściami.

5. Testowanie i ocena:

Przeprowadziliśmy testy i ewaluację materiałów edukacyjnych, zbierając opinie i sugestie od studentów i ekspertów. Dostosowaliśmy nasze materiały, aby spełniały oczekiwania i potrzeby naszych odbiorców.


    Dzięki tym działaniom, studenci uczestniczący w “Międzynarodowej Szkole Letniej” mają możliwość pogłębiania wiedzy na temat zanieczyszczeń w strefie brzegowej, korzystając z zaawansowanych technologii i innowacyjnych metod nauczania. Naszym celem jest rozwijanie świadomości i umiejętności przyszłych naukowców, którzy będą przyczyniać się do ochrony środowiska morskiego

    Skontaktuj się z nami i razem stwórzmy wielkie rzeczy!