Szkolenia załogi pokładowej samolotów pasażerskich

Szkolenia załogi pokładowej samolotów pasażerskich

Szkolenia załogi pokładowej samolotów pasażerskich to innowacyjny program szkoleniowy stworzony dla Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Nasz cel to zapewnienie pilotom kompleksowego i realistycznego szkolenia w zakresie awaryjnego lądowania na wodzie i innych nieprzewidzianych manewrów powietrznych. Z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) stworzyliśmy symulator, który umożliwia pilotom praktyczne treningi i zdobycie niezbędnych umiejętności w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.

Klient

Lotnicza Akademia Wojskowa

Projekt

Aplikacja VR

Technologie

Unity

Project Background

Przed wprowadzeniem naszego szkoleniowego programu, piloci mieli ograniczoną możliwość zdobywania praktycznego doświadczenia w sytuacjach awaryjnych. Zazwyczaj musieli polegać na teoretycznej wiedzy z książek, co nie zawsze było wystarczające. Zespół z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie zidentyfikował tę lukę i postanowił skorzystać z zalet technologii VR, aby zapewnić bardziej realistyczne i efektywne szkolenie dla swoich pilotów.

Proces tworzenia

1. Analiza potrzeb:

Przeprowadzono szczegółową analizę potrzeb i wymagań pilotów związanych z szkoleniem w zakresie awaryjnego lądowania na wodzie i innych nieprzewidzianych manewrów powietrznych. Zidentyfikowano najważniejsze sytuacje, które powinny zostać uwzględnione w symulatorze.

2. Projektowanie scenariuszy:

Na podstawie analizy potrzeb, zespół opracował różnorodne scenariusze szkoleniowe, takie jak awaryjne lądowanie na wodzie, unikanie kolizji, manewry ratunkowe itp. Scenariusze były tworzone w taki sposób, aby jak najdokładniej odzwierciedlały rzeczywiste sytuacje, z uwzględnieniem różnych warunków atmosferycznych i innych czynników wpływających na lotnicze operacje.

3. Implementacja technologii VR:

Wykorzystując zaawansowane narzędzia i technologie VR, stworzono realistyczne środowisko wirtualne, które umożliwia pilotom praktyczne treningi. Piloci mają możliwość w pełni zanurzenia się w wirtualnej rzeczywistości i podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach.

4. Testowanie i optymalizacja:

Aplikacja symulatora została poddana intensywnym testom, aby zapewnić jej wysoką jakość i dokładność odwzorowania rzeczywistych sytuacji. Na podstawie opinii i uwag pilotów, dokonano niezbędnych poprawek i usprawnień, aby zapewnić optymalne doświadczenie szkoleniowe.

5. Wdrażanie i dostarczanie:

Po zakończeniu procesu tworzenia, symulator został wdrożony i dostarczony Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Przeprowadzono specjalistyczne szkolenia dla instruktorów, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem symulatora.

Szkolenia załogi pokładowej samolotów pasażerskich to innowacyjny program szkoleniowy stworzony dla Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

Skontaktuj się z nami i razem stwórzmy wielkie rzeczy!