Szkolenie BHP

Szkolenie BHP

Projekt “Szkolenie BHP” opracowany przez EpicVR ma na celu edukację pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Składa się on z czterech modułów, które zapewniają praktyczne i teoretyczne szkolenie z różnych zagadnień związanych z BHP. Dzięki temu projektowi, EpicVR umożliwia skuteczne szkolenie pracowników, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ograniczenia kosztów związanych z tradycyjnymi kursami i szkoleniami BHP.

Klient

Wyższa Szkoła Bankowa

Projekt

Aplikacja VR

Technologie

Unity

Project Background

Bezpieczeństwo i higiena pracy są kluczowymi aspektami w każdym zakładzie i miejscu pracy. Firma EpicVR postanowiła stworzyć innowacyjny projekt, który umożliwi skuteczne szkolenie pracowników z zakresu BHP. Współpracując z ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, opracowaliśmy cztery moduły szkoleniowe, które mają na celu edukację pracowników w najważniejszych obszarach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Proces tworzenia

1. Analiza potrzeb i zagadnień:

Przeprowadziliśmy dogłębną analizę zagadnień związanych z BHP oraz potrzeb klientów w zakresie szkoleń. Zidentyfikowaliśmy kluczowe obszary, które powinny zostać objęte projektem.

2. Opracowanie modułów szkoleniowych:

Opracowaliśmy cztery moduły szkoleniowe, które obejmują inżynierię bezpieczeństwa i higieny pracy, zagrożenia w zakładach produkcyjnych, środki ochrony indywidualnej oraz zagrożenie pożarowe. Każdy moduł skupia się na konkretnym zagadnieniu i zapewnia praktyczne i teoretyczne szkolenie

3. Tworzenie interaktywnych scenariuszy:

Wykorzystując technologię wirtualnej rzeczywistości, stworzyliśmy interaktywne scenariusze szkoleniowe, które umożliwiają praktyczne uczenie się w realistycznym środowisku. Pracownicy mogą odbywać wirtualne szkolenia, praktykować różne sytuacje związane z BHP i zdobywać niezbędną wiedzę.

4. Testowanie i ocena efektywności:

Przeprowadziliśmy testy i ocenę efektywności projektu, aby upewnić się, że szkolenie BHP dostarczane przez aplikację EpicVR są skuteczne i przynoszą oczekiwane rezultaty. Uwzględniliśmy opinie użytkowników i wprowadziliśmy niezbędne poprawki, aby zapewnić optymalne doświadczenie szkoleniowe.

Dzięki projektowi “Szkolenie BHP” opracowanemu przez EpicVR, pracownicy mają możliwość przeprowadzenia skutecznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Moduły szkoleniowe i interaktywne scenariusze umożliwiają praktyczne uczenie się w realistycznym środowisku, co przekłada się na poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ponadto, dzięki zastosowaniu technologii wirtualnej rzeczywistości, koszty związane z organizacją tradycyjnych kursów i szkoleń BHP są ograniczone.

Skontaktuj się z nami i razem stwórzmy wielkie rzeczy!