Suwnica VR Training

Suwnica VR Training

Suwnica VR Training to zaawansowany symulator operatora suwnicy wirtualnej rzeczywistości, stworzony w celu przeszkolenia pracowników w obsłudze suwnic. Aplikacja umożliwia realistyczne symulowanie różnych scenariuszy i zadań związanych z pracą na suwnicy, co pozwala na sprawdzenie umiejętności operatorów oraz doskonalenie ich umiejętności w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku wirtualnym.

Klient

NDA

Projekt

Aplikacja VR

Technologie

Unity

Project Background

Współpracując z firmą zajmującą się produkcją suwnic, zidentyfikowaliśmy potrzebę stworzenia efektywnego narzędzia szkoleniowego, które umożliwiłoby pracownikom doskonalenie umiejętności obsługi suwnic. Suwnice są urządzeniami potencjalnie niebezpiecznymi, a prawidłowe szkolenie operatorów jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy i uniknięcia wypadków.

Proces tworzenia

1. Analiza i projektowanie: 

Przeprowadziliśmy szczegółową analizę funkcjonalności suwnicy oraz procedur związanych z jej obsługą. Na podstawie tych informacji opracowaliśmy wirtualny model suwnicy, uwzględniający wszystkie niezbędne elementy i funkcje potrzebne do przeprowadzenia efektywnego szkolenia.

2. Realistyczna symulacja: 

Stworzyliśmy zaawansowaną symulację, która umożliwia operatorom suwnicy praktyczne trenowanie różnych zadań, takich jak podnoszenie i przemieszczanie ładunków, precyzyjne manewrowanie suwnicą, oraz inne czynności charakterystyczne dla pracy na suwnicy. Użytkownicy mogą symulować różne scenariusze, dostosowując poziom trudności i warunki pracy.

3. Doskonalenie umiejętności:

Suwnica VR Training umożliwia operatorom suwnicy doskonalenie swoich umiejętności i opanowanie różnych technik obsługi. Użytkownicy mogą wykonywać różne zadania i ćwiczenia, otrzymując natychmiastowe informacje zwrotne i ocenę swojej pracy. Dzięki temu mogą identyfikować i eliminować błędy, doskonaląc swoje umiejętności w bezpiecznym środowisku wirtualnym.


Dzięki aplikacji Suwnica VR Training, pracownicy mają możliwość praktycznego szkolenia i doskonalenia umiejętności obsługi suwnic w bezpiecznym środowisku wirtualnym. Aplikacja pozwala zmniejszyć prawdopodobieństwo błędów operatorów suwnic oraz ograniczyć ewentualne straty związane z niewłaściwą obsługą.

Skontaktuj się z nami i razem stwórzmy wielkie rzeczy!