Skopia

Skopia


W dziedzinach związanych z medycyną doświadczenie odgrywa kluczową rolę. Jednak jak zdobyć odpowiednie doświadczenie, zwłaszcza bez wcześniejszej praktyki na żywym pacjencie? Dotychczas obowiązywała zasada: teoria z książki, a pacjent jako obiekt doświadczalny. Dzięki naszej aplikacji wykorzystującej wirtualną rzeczywistość, zmieniamy ten paradoks. Studenci będą mogli praktykować różne procedury medyczne, takie jak badania gastroskopijne i kolonoskopijne, w bezpiecznych warunkach, niezagrażających życiu pacjenta. Dodatkowo, każda pomyłka zostanie od razu wyłapana i odpowiednio oceniona, co umożliwi efektywne uczenie się.

Klient

Skopia

Projekt

Aplikacja Desktopowa

Technologie

Unity

Project Background

Zrozumieliśmy, że tradycyjne metody szkolenia medycznego mają swoje ograniczenia, zwłaszcza jeśli chodzi o zdobywanie praktycznego doświadczenia. Zespół Skopia postanowił wykorzystać potencjał wirtualnej rzeczywistości, aby zapewnić studentom medycyny możliwość praktykowania różnych procedur bez ryzyka dla pacjentów. Naszym celem było stworzenie zaawansowanej aplikacji, która pozwoli na realistyczne i interaktywne szkolenie, w którym studenci będą mogli ćwiczyć badania gastroskopijne i kolonoskopijne w kontrolowanych warunkach.

Proces tworzenia

1. Badanie procedur medycznych:
Przeprowadziliśmy szczegółowe badania i analizy dotyczące procedur gastroskopijnych i kolonoskopijnych. Zidentyfikowaliśmy kluczowe etapy i elementy tych procedur oraz omówiliśmy je z ekspertami medycznymi, aby zdobyć głębsze zrozumienie i dokładność.

2. Projektowanie wirtualnych scenariuszy:
Na podstawie zebranych informacji stworzyliśmy wirtualne scenariusze, które dokładnie odzwierciedlają realne warunki podczas wykonywania badań gastroskopijnych i kolonoskopijnych. Zadbaliśmy o szczegółowe odwzorowanie narzędzi i technik używanych w tych procedurach, aby umożliwić użytkownikom realistyczne ćwiczenia.

3. Interaktywność i precyzja:
W aplikacji zapewniliśmy interaktywne elementy, które umożliwiają studentom medycyny praktyczne wykonywanie badań gastroskopijnych i kolonoskopijnych. Skrupulatnie odwzorowaliśmy każdy krok i ruch.


Studenci mieli możliwość praktykowania różnych procedur medycznych, takich jak badania gastroskopijne i kolonoskopijne, w bezpiecznych warunkach, które nie zagrażały życiu pacjentów. Dodatkowo, każda pomyłka została od razu wyłapana i odpowiednio oceniona, co umożliwiło efektywne uczenie się.

Skontaktuj się z nami i razem stwórzmy wielkie rzeczy!