Skopia

W zawodach związanych z medycyną doświadczenie to podstawa. Tylko jak zdobyć odpowiednie doświadczenie, bez wcześniejszej praktyki z pacjentem? Dotychczas obowiązywała zasada: teoria z książki, a pacjent jako królik doświadczalny… Wirtualna rzeczywistość pozwoliła to zmienić. Dzięki naszej aplikacji studenci będą mogli ćwiczyć przeprowadzanie m.in badań gastroskopijnych i kolonoskopijnych w bezpiecznych, niezagrażających życiu pacjenta warunkach, a dodatkowo ich każda pomyłka zostanie od razu wyłapana i odpowiednio oceniona.