Oględziny domu

Oględziny szkód powstałych w mieszkaniach i domach to również część pracy rzeczoznawcy. Rozpoznanie okoliczności i zadawanie właściwych pytań w sposób odpowiadający wysokim standardom komunikacji to ważne cechy eksperta w tej właśnie branży. Za pomocą tej aplikacji szkoli się fachowców gotowych przyjechać na miejsce powstania szkody. Dokonują oni oględzin zgodnie ze standardami firmy i dostarczają dokumentację (protokoły, zdjęcia, wyniki pomiarów) do działów zajmujących się dalszym etapem rozpoznania. Ważne jest tutaj oko do detali i precyzja. Żaden błąd nie umknie systemowi rejestracji błędów. Na koniec etapu zostaniesz poinformowany o wszystkich niewłaściwie wykonanych czynnościach, co jest esencją szkolenia w VR. Chodzi przecież o to, aby następnie przejść ten sam etap już bezbłędnie – tak powstaje postęp. Czysta edukacja.