Oględziny Domu

Oględziny Domu

Aplikacja “Oględziny domu” to narzędzie szkoleniowe dla rzeczoznawców, którzy zajmują się rozpoznawaniem szkód powstałych w mieszkaniach i domach. Dzięki tej aplikacji fachowcy mogą doskonalić swoje umiejętności i przyswoić standardy firm ubezpieczeniowej dotyczące przeprowadzania oględzin.

Klient

NDA

Projekt

Aplikacja VR

Technologie

Unity

Project Background

Celem projektu było stworzenie zaawansowanej aplikacji VR, która umożliwi rzeczoznawcom szkolenie w zakresie rozpoznawania szkód w mieszkaniach i domach. Aplikacja została dostosowana do specyficznych wymagań i standardów panujących w firmie naszego klienta , zapewniając rzeczoznawcom narzędzie szkoleniowe, które pozwala na doskonalenie umiejętności zgodnie z wytycznymi firmy.

Proces tworzenia

1. Analiza wymagań:

Przeprowadzono szczegółową analizę wymagań i oczekiwań firmy dotyczących narzędzia szkoleniowego dla rzeczoznawców.

2. Projektowanie koncepcji:

Na podstawie zebranych wymagań, zespół EpicVR opracował koncepcję aplikacji VR “Oględziny domu”, uwzględniając specyficzne standardy i procedury firmy klienta.

3. Tworzenie scenariuszy:

Zespół projektantów stworzył realistyczne scenariusze szkoleniowe, które umożliwiają rzeczoznawcom przeprowadzenie wirtualnych oględzin zgodnie z wytycznymi firmy.

4. Programowanie i implementacja:

Zespół programistów rozpoczął tworzenie aplikacji VR, wykorzystując odpowiednie narzędzia programistyczne i platformy VR.

5. Testowanie i optymalizacja:

Aplikacja była poddawana intensywnemu testowaniu, aby zapewnić jej stabilność, wydajność i zgodność z wymaganiami klienta.

6. Dostosowanie do standardów firmy:

Aplikacja “Oględziny domu” została dostosowana do specyficznych standardów, procedur i wytycznych firmy naszego klienta, zapewniając zgodność z jego wymaganiami.


Dzięki aplikacji “Oględziny domu” rzeczoznawcy mogą praktykować swoje umiejętności w rozpoznawaniu szkód w mieszkaniach i domach, zgodnie z wytycznymi i standardami firm ubezpieczeniowych. Aplikacja umożliwia precyzyjne przeprowadzanie oględzin, rejestrowanie wyników i dokumentację wirtualnych szkód. Szkolenie w VR pozwala rzeczoznawcom doskonalić swoje umiejętności, eliminując błędy i zapewniając postęp w procesie rozpoznawania szkód.

Skontaktuj się z nami i razem stwórzmy wielkie rzeczy!