Final S.A. 360 series

Final S.A. 360 series

Final S.A. 360 series to seria filmów w technologii wirtualnej rzeczywistości, stworzona specjalnie dla firmy Final S.A., która umożliwia użytkownikom zapoznanie się z działem produkcji tej organizacji. Dzięki tym filmom, nowi pracownicy mają możliwość wcześniejszego oswojenia się z przestrzenią pracy, co przekłada się na zwiększenie ich komfortu i efektywności w nowym środowisku.

Klient

Final S.A.

Projekt

Aplikacja VR

Technologie

Unity

Project Background

Firma Final S.A. zwróciła się do nas z potrzebą stworzenia rozwiązania, które pomoże nowym pracownikom lepiej zrozumieć i oswajać się z działem produkcji. Zrozumieliśmy, że brak znajomości miejsca pracy może wpływać na efektywność nowych pracowników. Postanowiliśmy wykorzystać technologię wirtualnej rzeczywistości, aby umożliwić im wcześniejsze zapoznanie się z przestrzenią produkcji, co pozwoli im na szybsze i łatwiejsze oswojenie się z nowym miejscem pracy.

Proces tworzenia

1. Analiza i zrozumienie potrzeb:

Przeprowadziliśmy szczegółową analizę potrzeb klienta oraz zrozumienie specyfiki działu produkcji firmy Final S.A. Na tej podstawie opracowaliśmy plan działania, uwzględniając kluczowe elementy, które należy uwzględnić w filmach VR.

2. Tworzenie scenariusza:

Opracowaliśmy scenariusz dla każdego z filmów, uwzględniając różne aspekty działu produkcji, które są istotne dla nowych pracowników. Skupiliśmy się na pokazaniu poszczególnych obszarów pracy i ich funkcjonowania.

3. Realizacja filmów 360:

Przystąpiliśmy do realizacji filmów w technologii 360 stopni, wykorzystując specjalne kamery, które umożliwiają uwiecznienie pełnego zakresu widzenia użytkownika. Filmowaliśmy różne obszary i procesy produkcyjne, aby zapewnić kompleksowe i autentyczne doświadczenie.

4. Montaż i edycja:

Po zakończeniu sesji filmowych, przystąpiliśmy do montażu i edycji materiałów, aby stworzyć płynną i spójną narrację, która będzie łatwa do oglądania i zrozumienia.

5. Testowanie i optymalizacja:

Przeprowadziliśmy testy filmów 360, aby upewnić się, że dostarczają one intuicyjne i satysfakcjonujące doświadczenia. Poprawialiśmy ewentualne błędy i niedoskonałości, aby zapewnić jak najlepszą jakość ostatecznego produktu.

6. Wdrażanie i szkolenie:

Przygotowaliśmy materiały szkoleniowe dla pracowników Final S.A., które pomogą im efektywnie korzystać z filmów VR i w pełni wykorzystać ich potencjał. Przeprowadziliśmy szkolenie, aby zapewnić im wiedzę na temat korzystania z technologii VR i filmów 360.

7. Dostawa i wsparcie:

Dostarczyliśmy klientowi finalne filmy VR wraz z instrukcjami dotyczącymi ich użycia. Zapewniamy również długoterminowe wsparcie techniczne, aby upewnić się, że filmy VR są wykorzystywane w sposób optymalny i przynoszą oczekiwane rezultaty.

      Dzięki szkoleniu VR dla górnictwa – JSW S.A., pracownicy mogą doświadczyć realistycznych warunków pracy pod ziemią, co pozwala im lepiej przygotować się do wyzwań i sytuacji, z którymi mogą się spotkać. Szkolenie wirtualnej rzeczywistości dostarcza interaktywnego i angażującego doświadczenia, które umożliwia skuteczne szkolenie i podnoszenie kompetencji pracowników górniczych.

      Skontaktuj się z nami i razem stwórzmy wielkie rzeczy!