Opracowanie narzędzi do realizacji wiarygodnych i realistycznych interakcji w środowisku VR z użyciem technik multisensorycznych

EpicVR realizuje projekt badawczo – rozwojowy pt. „Opracowanie narzędzi do realizacji wiarygodnych i realistycznych interakcji w środowisku VR z użyciem technik multisensorycznych” dofinansowany w ramach realizacji Projektu Grantowego Bridge Alfa, Działanie 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie realistycznych i wiarygodnych interakcji w środowisku wirtualnej rzeczywistości dzięki zastosowaniu multisensorycznych (obraz i dźwięk) technik w oparciu o rozwiązania Unity for VR.

O funduszu

Wartość projektu: 1 175 000 PLN

Wartość dofinansowania: 940 000 PLN