Innowacyjne samouczące narzędzie ułatwiające projektowanie trybu multiplayer w aplikacjach VR

EPICVR sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Innowacyjne samouczące narzędzie ułatwiające projektowanie trybu multiplayer w aplikacjach VR”

Celem projektu jest wypracowanie autorskiego narzędzia ułatwiającego wdrażanie systemu wieloosobowego w aplikacjach VR