BioMinds

Nasz udział we współpracy z firmą Biominds Healthcare, przyczynił się do powstania systemu BioMinds XR, pomagający osobom w przeprowadzeniu rehabilitacji, bez konieczności dalekich, męczących wyjazdów do specjalistycznych klinik. Dzięki nam, mogą oni przeprowadzić rehabilitację w domu, pozostając nadal w kontakcie ze swoim lekarzem.