Praktyczne zastosowania VR w Przemyśle 4.0

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA VR W PRZEMYŚLE 4.0

O tym, że zastosowania VR świetnie sprawdzają się w grach i rozrywce wiedzą wszyscy. Ale o wiele cenniejsza może być wiedza o tym, jak wykorzystać technologię wirtualnej rzeczywistości w Przemyśle 4.0. Cenniejsza, bo może przybliżyć do konkretnych i wymiernych rezultatów w Waszych fabrykach, zakładach czy centrach logistycznych.

 

Każdy tekst poświęcony Przemysłowi 4.0 należy zacząć od zdefiniowania tego pojęcia. Bez takiego wstępu artykuł nie może być potraktowany w stu procentach poważnie. Dlaczego? Pojęcie „Przemysłu 4.0” jest wciąż w naszej gospodarce relatywnie słabo rozpowszechniane i zawsze warto je utrwalać. Dodatkowo, doświadczenie pokazuje, że ze względu na swoją złożoność, Przemysł 4.0 bywa rozumiany na wiele sposobów. Może więc okazać się, że autor tekstu definiuje czwartą rewolucję zupełnie inaczej niż postrzega ją czytelnik. W efekcie, tekst staje się bezcelowy, a nawet bezużyteczny, przynosząc więcej szkody niż pożytku.

 

PRZEMYSŁ 4.0 A WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ

Encyklopedyczną definicję Przemysłu 4.0 podaje choćby serwis prowadzony przez Platformę Przemysłu Przyszłości. Czwartą rewolucję przemysłową określają oni jako „koncepcję opisującą złożony proces transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw, który obejmuje integrację łańcucha wartości, wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz cyfryzację produktów i usług”.

Mottem EPIC VR jest zawołanie „kreujemy lepszy świat”. Robimy to także poprzez upraszczanie złożonych pojęć, ułatwiając ich zrozumienie oraz wdrożenie. Tak samo jest z definicją Przemysłu 4.0. Twierdzimy, że Przemysł 4.0 to po prostu zautomatyzowanie kluczowych procesów dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii. To łatwiejszy i szybszy dostęp do bardziej szczegółowych danych, a także wzrost bezpieczeństwa pracowników poprzez ograniczenie ich udziału w niebezpiecznych procesach i wyposażenie ich w wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym lepiej radzą sobie z powierzonymi im zadaniami.

 

W EPIC VR zajmujemy się wirtualną rzeczywistością. Dlatego nasz tekst dotyczy zastosowania VR w Przemyśle 4.0. Ale jeszcze ważniejsze jest to, że w naszym tekście opierać się będziemy wyłącznie na naszych praktycznych doświadczeniach z przeprowadzonych przez nas wdrożeń.

ZASTOSOWANIA VR W PRZEMYŚLE 4.0 – ELIMINACJA PRZESTOJÓW, PRZERW, ZATRZYMAŃ

Przerwa techniczna, przerwa konserwacyjna – to pojęcia dość powszechnie występujące i rozbrzmiewające w polskich fabrykach. Niemal zawsze traktowane są jako przemysłowy dogmat, czyli coś, z czym się nie polemizuje. Pada hasło „przerwa techniczna” i wszyscy posłusznie odstępują od swoich prac, aby możliwe było przeprowadzenie konserwacji, przeglądu, zmiany części czy surowca.

My w EPIC VR do każdego wyzwania podchodzimy z założeniem, że da się je pokonać. Tak było w przypadku zastosowania VR w Przemyśle 4.0 dla europejskiego lidera produkcji materiałów higienicznych – Velvet Care. Tam „przerwa techniczna” nazywana była „przezbrojeniem”, podczas którego – oczywiście, w pewnym uproszczeniu – przestawiano produkcję jednego rodzaju asortymentu na inny.                                

Przezbrojenie, podobnie jak każda przerwa techniczna, generowało straty. Podczas 4-godzinnego postoju nie dało się wyprodukować choćby 65 000 paczek zawierających 10 sztuk chusteczek.

Jak wirtualna rzeczywistość pomogła rozwiązać to wyzwanie? Stworzyliśmy wirtualną linię produkcyjną, przy której szkolono pracowników z zakresu przezbrojenia. Dzięki takiej edukacji, udało się znacząco skrócić czas przezbrojenia. I znacząco ograniczyć generowane podczas niego straty. To z kolei przyniosło realne zyski dla firmy poprzez zwiększenie miesięcznego wolumenu produkcji.

Wyzwanie pokonane.

BEZPIECZNIEJSI PRACOWNICY

Każdy postęp technologiczny – a ten leży przecież u podstaw Przemysłu 4.0 – powinien w pierwszej kolejności zwiększać bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych w fabryce, zakładzie czy hali produkcyjnej. Dlatego zastosowania VR w Przemyśle 4.0 w znacznej mierze dotyczą także poprawie jakości pracy, redukcji ryzyka wypadków oraz zmniejszenia ich liczby.

Jak można to osiągnąć dzięki wirtualnej rzeczywistości? Poprzez zawodowe i specjalistyczne szkolenia VR. Dla operatorów wielkich maszyn, jakimi są suwnice, stworzyliśmy zaawansowany, wiernie odwzorowujący zjawiska fizyczne symulator VR. Dzięki szkoleniu można było do woli ćwiczyć najbardziej nawet zaawansowane manewry na hali produkcyjnej. Możliwe było opracowanie dla pracowników obowiązkowego programu ćwiczeń. Bez kłopotu dało się przygotować scenariusza nieoczekiwanych czy niebezpiecznych zdarzeń, które jednak mogą się przydarzyć w codziennej pracy.

Regularne ćwiczenia, powtarzanie poszczególnych ruchów, coraz lepsze rozumienie działania suwnicy – to wszystko sprawiało, że operator zasiadający w jej kabinie był o wiele lepiej przygotowany do pełnienia swoich obowiązków.

W kontekście bezpieczeństwa pracowników trzeba jeszcze zaznaczyć jeden obszar zastosowania VR w Przemyśle 4.0. Chodzi o kursy pierwszej pomocy. Dlaczego tak dobrze technologia wirtualnej rzeczywistości sprawdza się w tej tematyce? Ze względu na swoją elastyczność oraz odwzorowanie realnych sytuacji.

Wypadki w Przemyśle 4.0 różnią się między sobą w zależności od tego, w jakim miejscu wykonywana jest praca. Dlatego bardzo pożądane są szkolenia pierwszej pomocy, które da się jak najwierniej dopasować nie tylko do specyfiki danej branży, ale także do miejsca czy wyglądu i projektu fabryki.

Na to wszystko pozwala właśnie wirtualna rzeczywistość. Za jej sprawą możliwe jest postawienie przed pracownikami szeregu wyzwań, scenariuszy czy zadań wiążących się z koniecznością udzielenia pierwszej pomocy. Ludzie poprzez naukę odpowiednich zachowań i szybkiego podejmowania decyzji, w chwili rzeczywistej próby zareagują po prostu sprawniej. I podejmą właściwą decyzję o tym, jakiej pomocy udzielić i jakie działania ratunkowe podjąć.

 

ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI KADRY

Ale zastosowania VR w Przemyśle 4.0 o nie tylko szkolenia podnoszące poziom bezpieczeństwa. To także szkolenia VR podnoszące kwalifikacje kadry. To również aplikacje szybciej i skuteczniej wprowadzające w zakres obowiązków nowych pracowników. To też narzędzia VR, dzięki którym rośnie poziom konkurencyjności firmy i powiększa się dystans nad pozostałymi konkurentami.

Taki właśnie jest efekt umożliwienia pracownikom odbywania szkoleń w wirtualnej rzeczywistości. Ciągłe ćwiczenie i rozwijanie swoich umiejętności jest w kontekście Przemysłu 4.0 szalenie istotne. Dlaczego? Silne zorientowanie się na nowe technologie oznacza, że w zakładzie mogą pojawić się nowe urządzenia czy maszyny. Nauka ich obsługi nie powinna i nie może się przeciągać. Oznaczałoby to bolesne odłożenie w czasie start nowego urządzenia. A to w kontekście tak ostrej rywalizacji między firmami negatywnie wpływałoby na stan finansów.

Jakie są idealne szkolenia? Takie, które angażują i utrzymują uwagę użytkownika. Które są najbliższego jego codzienny, obowiązkom. Które nie kosztują krocie, ale dają wartościowe rezultaty. Czasem nawet – bezcenne.

Takie właśnie są szkolenia VR dla Przemysłu 4.0, które przygotowaliśmy między innymi na zlecenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jak wiadomo, branża górnicza wymaga bardzo specyficznych umiejętności i perfekcyjnego zgrania między górnikami, aby wszystkie procesy czy czynności podejmowane pod ziemią przebiegły jak najsprawniej. W naszych szkoleniach VR można swobodnie dodawać nowe moduły, które stale rozbudowywałyby aplikację. Łatwo jest śledzić postępy górników. Jest to możliwe dzięki szczegółowej analizie wyników poszczególnych osób.

Dla części menadżerów ważną informacją może być ta dotycząca sposobu przeprowadzania takich szkoleń. W przeciwieństwie do swoich tradycyjnych odpowiedników, szkolenia VR można przeprowadzać zawsze i wszędzie, o dowolnej porze i w każdej lokalizacji. Dzięki temu, pracownik ma szansę, aby dopracować swoje działania do perfekcji.

Słowem, ćwiczenie czyni mistrza.

 

Jeśli chcesz, aby i w Twojej fabryce, magazynie, zakładzie Przemysłu 4.0 znalazła zastosowania VR, odezwij się do nas. Obiecujemy, że zaproponujemy Ci tylko najsensowniejsze rozwiązania. Na których z pewnością skorzystasz.

 

Podaj dalej