Czy szkoleniowe aplikacje VR dają realne oszczędności?

CZY SZKOLENIOWE APLIKACJE VR DAJĄ REALNE OSZCZĘDNOŚCI?

Szkoleniowe aplikacje VR niosą ze sobą wielki potencjał w obszarze szkolenia pracowników. Wciąż jednak dopiero zdobywają popularność. Dzięki wdrożeniom takich rozwiązań od EPIC VR, popularność zawodowych szkoleń w wirtualnej rzeczywistości rośnie. Wciąż jednak dostrzegamy, że po stronie pracodawców istnieje bariera. Uniemożliwia ona rozpowszechnienie tego sposobu zdobywania czy podwyższania profesjonalnych kwalifikacji. Co to za bariera? Przede wszystkim – finansowa.

Dlatego w tym tekście zaprezentujemy Wam nasze wyliczenia, które przygotowaliśmy na potrzeby jednego z naszych klientów. Korzystając z rzeczywistych danych, udowodniliśmy mu, że inwestycja w szkoleniowe aplikacje VR są zdecydowanie warte rozważania.

Dziś dzielimy się z Wami naszymi wyliczeniami. Tym samym, chcemy pokazać i Wam, że wyobrażenia jakoby szkoleniowe aplikacje VR były kosztowne, są mylne. Jest wręcz przeciwnie. Zakup takich rozwiązań wykorzystujących wirtualna rzeczywistość przynosi nie tylko zysk w postaci gruntownie wyszkolonych pracowników, co i realne oszczędności dla firmowego budżetu.

SENS ZAWODOWYCH SZKOLEŃ

Po co podwyższamy swoje umiejętności zawodowe? Dlaczego decydujemy się szkolić naszą załogę? W każdym wypadku liczymy na to, że obowiązki zostaną lepiej i szybciej wykonane, spadnie ryzyko popełnienia błędu w trakcie pracy czy wywołania usterki. Wszystko to ma służyć temu, że wygenerujemy większy przychód. Zdobywanie nowej wiedzy jest warunkiem sine qua non zarówno zawodowego rozwoju u konkretnej osoby, jak i zdobywania lub umacniania przewagi rynkowej przez nasze przedsiębiorstwo.

Szkolenia mają sens także dlatego, że pozwalają na zdobycie wiedzy niedostępnej w inny sposób. To, co stanowi podstawę programową szkoleń, nie jest dostępne ani w książkach, ani w branżowych pismach, ani w tutorialach dostępnych na YouTube. Co więcej, specjalistycznych szkoleń nie da się zastąpić uczestnictwem w wykładach zdalnych czy innych wydarzeniach on-line.

PANDEMIA, A KURSY SZKOLENIOWE

Wraz z wybuchem pandemii COVID-19 i towarzyszącym jej jako konsekwencja lockdownem oraz przejściem na przymusowy home office, możliwość przeprowadzania zawodowych kursów znacznie się ograniczyła. Konieczność ograniczenia kontaktów międzyludzkich sprawiła, że zapraszanie specjalistów do zakładów, fabryk czy biurowców stało się niemożliwe. A przeniesienie tego typu szkoleń do sfery online niewątpliwie obniżyło ich jakość. To, co kiedyś było szkoleniowym doświadczeniem opartym na wymianie doświadczeń, zostało spłaszczone do poziomu zwykłego kursu wideo.       

Alternatywą byłoby zapewnienie naszym pracownikom możliwości szkolenia się we własnym zakresie, w oparciu o wysoce interaktywne narzędzie. Musiałoby ono jednocześnie zapewniać ewaluację postępów i ocenę poziomu przyswajanego materiału – ewaluację dostępną tak zewnętrznym oceniającym (jak np. szkoleniowiec czy bezpośredni przełożony osoby przechodzącej szkolenie), jak i samemu szkolącemu się. Po to, aby i on mógł na bieżąco eliminować swoje błędy lub dążyć do perfekcji.

Okazuje się, że jest takie rozwiązanie. To właśnie szkoleniowe aplikacje VR.

SZKOLENIOWE APLIKACJE VR – JAK DZIAŁAJĄ?

Wirtualna rzeczywistość to przede wszystkim możliwość wykreowania dowolnego środowiska, w którym osoba szkoląca się ma zdobywać lub podwyższać swoje kwalifikacje. Oznacza to, że jeśli szkolimy operatorów – to tworzymy wirtualną halę i kokpit suwnicy. Jeśli naszym celem jest nauczenie pilotów bądź personelu lotniczego szybkich reakcji w sytuacjach zagrożenia, wówczas tworzymy wirtualny kokpit lub wnętrze samolotu.

W ten sposób osoby szkolące się przyswajają wiedzę od razu w takich okolicznościach, w jakich ową wiedzę mieliby wykorzystać. Sprzyja to skuteczności szkolenia.

Następną cechą szkoleniowych aplikacji VR są scenariusze lub zestawy zadań, które należy wykonać w celu ukończenia szkolenia. To nic innego jak zaangażowanie osób do wykonywania konkretnych czynności lub sekwencji działań – takich samych, jakie trzeba będzie wykonać w rzeczywistości. Dzięki wirtualnej rzeczywistości wychodzimy poza sferę teorii i biernego przyswajania wiedzy na podstawie schematów, wykresów, opisów zdarzeń.

Wreszcie, każde działanie podejmowane przez osobę szkolącą się z aplikacją VR jest szczegółowo mierzone. W ten sposób łatwo mierzyć postępy dokonywane w trakcie kursu. Jest to również wartościowy materiał do tego, aby umieć zidentyfikować swoje błędy i dążyć do ich eliminacji.

SZKOLENIOWE APLIKACJE VR – OPŁACAJĄ SIĘ CZY NIE?

Przechodzimy teraz do najważniejszej części naszego tekstu. Po opisaniu technicznych możliwości aplikacji opartych o wirtualną rzeczywistość, przedstawimy opłacalność ich zastosowania. Tym samym chcemy rozprawić się z mitem, jakoby było to rozwiązanie mogące zrujnować każdy budżet szkoleniowy.

Co ważne, nasze wyliczenia są oparte o realne dane. Całą analizę przeprowadziliśmy dla jednego z naszych klientów, wykorzystując dostarczone przez niego informacje.

Przyjęliśmy trzy warianty prowadzenia szkoleń: wariant tygodniowy, miesięczny i roczny. Dla każdego z nich wyliczyliśmy liczbę pracowników, którzy w danym wariancie mogliby przejść założony przez klienta kurs szkoleniowy. Porównywaliśmy ze sobą kurs oparty o szkoleniową aplikację VR.

Widać, że za każdym razem aplikacja szkoleniowa pozwala na przeszkolenie większej liczby pracowników niż byłoby to w przypadku szkolenia tradycyjnego. I im dłuższy porównywany czasookres, tym te różnice są bardziej spektakularne – na korzyść aplikacji szkoleniowe VR rzecz jasna. W ciągu tygodnia możliwe jest przeszkolenie w wirtualnej rzeczywistości o 8 pracowników więcej. Ale już przy porównaniu dwunastu miesięcy, ta różnica wynosi 384 osoby. Właśnie o tyle więcej przedstawicieli naszej załogi przeszkolimy, sięgając po szkoleniową aplikację VR.

Elektryzujące wieści nadchodzą przy zestawieniu kosztu przeszkolenia jednego pracownika. Okazuje się, że dysponując narzędziami wirtualnej rzeczywistości, szkolenie pracownika będzie nas kosztować 16 euro. Gdy ten sam kurs zrealizowany w tradycyjnym modelu, kosztować nas będzie już 80 euro. Oznacza to oszczędność sięgającą aż 64 euro na jednego pracownika.

CZARNO NA BIAŁYM

Widząc te dane, trudno dalej bronić argumentu „szkolenia z VR są za drogie” albo też upierać się, że „nas nie stać na szkolenie ludzi w wirtualnej rzeczywistości”. Jeśli widzimy, że wykorzystując aplikację VR możemy jednocześnie przeszkolić i więcej pracowników, i zapłacić o 64 euro mniej za przeszkolenie każdego z nich, to ekonomicznie myślący menadżer wyzbędzie się obaw dotyczących rujnowania budżetu przez wydatki na aplikację VR.

Wręcz przeciwnie. Znając przytoczone przez nas wyliczenia, warto na szkoleniową aplikację VR spojrzeć zupełnie odwrotnie. Aplikacje VR wykorzystywane do szkoleń należy traktować jako oszczędność.

Trzeba też pamiętać, że rzeczywista oszczędność finansowa jest tylko jedną z kilku zalet, jakie szkolenia w wirtualnej rzeczywistości mają nad tradycyjnymi szkoleniami. Oznacza to, że decydując się na kursy zawodowe wykorzystujące VR zapewniamy i sobie, i osobom szkolącym się nowocześniejsze przyswajanie wiedzy, możliwość dowolnego powtarzania zadanego materiału czy też efektywniejszy system oceny.

APLIKACJE SZKOLENIOWE VR OD EPIC VR

Na sam koniec przypomnijmy jeszcze, że nasz zespół ma na swoim koncie kilka szkoleniowych aplikacji stworzonych w wirtualnej rzeczywistości. Opracowaliśmy takie rozwiązanie m.in. dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Velvet Care, operatorów suwnicy, Santander S.A. czy też dla Wojskowej Akademii Lotniczej w Dęblinie.

Podaj dalej