Szkolenie Pierwsza Pomoc VR

Czy wiesz, że posiadanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest niezwykle istotne dla Twojego bezpieczeństwa? Szkolenie wirtualnej rzeczywistości (VR) może być doskonałym narzędziem do nauki i doskonalenia tych umiejętności.

– Czy wiesz, że za nieudzielenie pomocy w przypadku zagrożenia życia grozi odpowiedzialność karna?
– Czy uważasz, że ty i twoi pracownicy jesteście dobrze przygotowani z zakresu udzielania pierwszej pomocy w miejscu pracy?
– Czy ty i twoi pracownicy wiecie jak korzystać z AED?
– Jak byś się zachował, gdyby ktoś w twoim miejscu pracy potrzebował nagłej pomocy?
Oto kilka korzyści, jakie przynosi przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy w VR:
1. Symulacja różnych scenariuszy: Szkolenie w VR umożliwia realistyczną symulację różnych sytuacji, w których można udzielić pierwszej pomocy. Możesz nauczyć się, jak zareagować w przypadku różnych urazów, incydentów medycznych i nagłych wypadków.
2. Przygotowanie do różnych środowisk: Szkolenie wirtualnej rzeczywistości pozwala Ci ćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy w różnych środowiskach, takich jak dom, miejsce pracy, publiczne miejsca czy nawet w terenie. Dzięki temu nabierasz pewności siebie i umiejętności dostosowania działań do konkretnej sytuacji.
3. Podejmowanie odpowiednich decyzji: Szkolenie VR pomaga Ci rozwijać umiejętność podejmowania trafnych decyzji w sytuacjach nagłego zagrożenia. Dzięki wielokrotnemu ćwiczeniu różnych scenariuszy, uczysz się analizować sytuację, oceniać priorytety i podejmować właściwe kroki.
4. Monitorowanie postępów: Intuicyjna aplikacja towarzysząca szkoleniu w VR pozwala na monitorowanie Twojego postępu. Możesz śledzić swoje osiągnięcia, zapisywać raporty z symulacji i śledzić swoje postępy w czasie, co pozwala na ciągłe doskonalenie swoich umiejętności.
5. Szkolenia w miejscu pracy: VR umożliwia organizację szkoleń z pierwszej pomocy w miejscu pracy, bez konieczności przerywania produkcji. Można dostosować scenariusze do specyficznych zagrożeń występujących w danej branży, co pozwala pracownikom nabyć niezbędne umiejętności w kontekście ich codziennych obowiązków.

Trochę statystyk:

Według wstępnych danych z GUS, głównymi przyczynami śmierci w pierwszym półroczu 2021 r. były:
1. choroby układu krążenia – 92 751 osób,
2. COVID-19 – 56 897 osób,
3. choroby nowotworowe – 47 082 osoby,
4. choroby układu oddechowego – 13 584 osoby.,
5. pozostałe przyczyny – 20 713 osób.

Nagłe Zatrzymanie Serca: Tutaj liczy się czas

W wyniku NZK dochodzi do zatrzymania czynności mechanicznej serca powodującego ustanie krążenia krwi. Następnie występuje wtórne zatrzymanie oddechu, i w konsekwencji dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. Liczba zgonów w Polsce w wyniku nagłego zatrzymania serca to ok. 40 000/rok.

Czy wiesz, że…?

Czy wiesz, że wielu z tych zgonów można było zapobiec, poprzez odpowiednie szybkie przystąpienie do procedury RKO?
Czy wiesz, że każda minuta opóźnienia w wykonaniu defibrylacji powoduje spadek przeżywalności o 3-4%.
Czy wiesz, że NZK jest najczęstszą przyczyną śmierci w Europie?
“Gdyby więcej ludzi umiało udzielać pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia -100,000 osób rocznie w Europie mogłoby żyć” –Europejska Rada Resuscytacji

Jakie korzyści daje ci przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w VR?

Odpowiednie przygotowanie użytkownika do przeprowadzenia pierwszej pomocy z możliwością symulacji różnych scenariuszy (m.in prz użyciu AED)
Przygotowanie użytkownika do przeprowadzenia RKO w różnych środowiskach
Przygotowanie do podjęcia odpowiednich decyzji w przypadku różnych rodzajów zagrożeń
Możliwość bezpośredniego wglądu oraz weryfikacji wyników danego szkolenia oraz ogólnych postępów użytkowników za pomocą intuicyjnej aplikacji.
Możliwość zapisywania i odczytywanie raportów z danych symulacji grup użytkowników na serwerze.
Przygotowanie użytkowników z wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu przeprowadzania resuscytacji
Organizacja szkoleń w miejscu pracy za pomocą symulacji, bez konieczności zatrzymywania produkcji

Odpowiednie szkolenie z pierwszej pomocy wirtualnej rzeczywistości (VR) – Twoje bezpieczeństwo w Twoich rękach!