Szkolenie RKO VR

RKO, czyli resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Jest to zespół czynności stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie ustania czynności serca z utratą świadomości i bezdechem.

– Czy wiesz, że za nieudzielenie pomocy w przypadku zagrożenia życia grozi odpowiedzialność karna?
– Czy uważasz, że ty i twoi pracownicy jesteście dobrze przygotowani z zakresu udzielania pierwszej pomocy w miejscu pracy?
– Czy ty i twoi pracownicy wiecie jak korzystać z AED?
– Jak byś się zachował, gdyby ktoś w twoim miejscu pracy potrzebował nagłej pomocy?

Trochę statystyk

Według wstępnych danych z GUS, głównymi przyczynami śmierci w pierwszym półroczu 2021 r. były:
1. choroby układu krążenia – 92 751 osób,
2. COVID-19 – 56 897 osób,
3. choroby nowotworowe – 47 082 osoby,
4. pozostałe przyczyny – 20 713 osób,
5. choroby układu oddechowego – 13 584 osoby.

Nagłe Zatrzymanie Serca: Tutaj liczy się czas

W wyniku NZK dochodzi do zatrzymania czynności mechanicznej serca powodującego ustanie krążenia krwi. Następnie występuje wtórne zatrzymanie oddechu, i w konsekwencji dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. Liczba zgonów w Polsce w wyniku nagłego zatrzymania serca to ok. 40 000/rok.

Czy wiesz, że…?

Czy wiesz, że wielu z tych zgonów można było zapobiec, poprzez odpowiednie szybkie przystąpienie do procedury RKO?
Czy wiesz, że każda minuta opóźnienia w wykonaniu defibrylacji powoduje spadek przeżywalności o 3-4%.
Czy wiesz, że NZK jest najczęstszą przyczyną śmierci w Europie?
“Gdyby więcej ludzi umiało udzielać pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia -100,000 osób rocznie w Europie mogłoby żyć” –Europejska Rada Resuscytacji

Jakie korzyści daje ci przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w VR?

Odpowiednie przygotowanie użytkownika do przeprowadzenia pierwszej pomocy z możliwością symulacji różnych scenariuszy (m.in prz użyciu AED)
Przygotowanie użytkownika do przeprowadzenia RKO w różnych środowiskach
Przygotowanie do podjęcia odpowiednich decyzji w przypadku różnych rodzajów zagrożeń
Możliwość bezpośredniego wglądu oraz weryfikacji wyników danego szkolenia oraz ogólnych postępów użytkowników za pomocą intuicyjnej aplikacji.
Możliwość zapisywania i odczytywanie raportów z danych symulacji grup użytkowników na serwerze.
Przygotowanie użytkowników z wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu przeprowadzania resuscytacji
Organizacja szkoleń w miejscu pracy za pomocą symulacji, bez konieczności zatrzymywania produkcji

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników. Przeprowadź szkolenie w VR.