Uniwersytet Gdański

“Nauka to potęgi klucz.”- Wszyscy kiedyś słyszeliśmy to  zdanie i wszyscy wiemy, że jest ono jak najbardziej prawdziwe. Dzięki realizacji inwestycji przyczyniających się  do wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni tworzymy nasz świat lepszy dla przyszłych pokoleń. Wiedza, nauka i świat powinny stać otworem przed młodymi ludźmi, dlatego realizujemy projekt “Międzynarodowa Szkoła Letnia – Zanieczyszczenia w Strefie Brzegowej” który przyczynia się do tworzenia międzynarodowych programów studiów na świecie.