Portfolio

Suwnica VR

Najbardziej zaawansowany symulator operatora suwnicy w VR, umożliwiający sprawdzenie umiejętności oraz przeszkolenie pracowników. Operator suwnicy musi, dobrze wiedzieć jak obsługiwać maszynę, a brak dobrego przeszkolenia może przyczynić się do możliwych do uniknięcia nieszczęść. Dzięki naszej aplikacji pracodawca może nie tylko zmniejszyć prawdopodobieństwo błędu operatora, ale również ograniczyć ewentualnie straty z nim związane.