Innowacje 3.0 i wirtualna rzeczywistość

Innowacje 3.0 definiują w jaki sposób będzie wyglądać praca naszych przyszłych pokoleń. Są nowych obliczem produktywności, automatyzacji oraz naszego sposobu podejścia do pracy. Natomiast wirtualna rzeczywistość pomaga nam uzyskać zupełnie nowe spojrzenie na problem dzięki m.in symulacji środowiska w formie wirtualnej.  Obie świetnie się uzupełniają, ponieważ podczas gdy innowacje 3.0 pozwalają znaleźć nowe rozwiązania dotyczące automatyzacji procesów biznesowych, tak VR jest świetnym narzędziem do szkolenia pracowników z obsługi procesów zautomatyzowanych. Obie dziedziny świetnie się rozwijają i mają potencjał stać się w przyszłości częścią naszej codzienności. Czym są innowacje 3.0? Jak wykorzystać je w biznesie? Co mają ze sobą wspólnego innowacje 3.0 i VR, oraz w jaki sposób klaruje się ich przyszłość?

Czym są innowacje 3.0?

Innowacje 3.0 (innovation 3.0/Embedded Innovation) to innowacje związane ze sztuczną inteligencją, robotyką i automatyzacją, które mają na celu poprawę efektywności i jakości procesów biznesowych i usług. Innowacje te mogą obejmować automatyzację procesów, wykorzystanie robotów do pracy fizycznej, rozwój sztucznej inteligencji do analizy danych i automatycznego podejmowania decyzji. W odróżnieniu od innowacji 1.0 i 2.0, które skupiały się głównie na mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych, innowacje 3.0 dotyczą także usług i procesów biznesowych.

Przykłady wykorzystania innowacji 3.0 w biznesie mogą obejmować: 
 • Automatyzację procesów biznesowych za pomocą sztucznej inteligencji, takich jak automatyzacja księgowości czy automatyzacja pracy związanej z obsługą klienta. 
 • Użycie robotów do pracy fizycznej, takiej jak automatyczne sortowanie produktów w magazynie czy automatyczne pakowanie towarów 
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy danych, na przykład w celu personalizacji reklam czy automatycznego podejmowania decyzji inwestycyjnych.
 • Użycie automatyzacji i robotyki w sektorze logistyki, takie jak autonomiczne pojazdy do transportu i drony do dostarczania przesyłek. 
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w sektorze usług medycznych, takie jak automatyczne diagnozowanie chorób za pomocą obrazów medycznych czy automatyczne wystawianie recept.
Stopień, w jakim innowacje 3.0 zwiększają produktywność firmy, zależy od wielu czynników, takich jak skala i zakres stosowania tych innowacji oraz specyfika działalności firmy. Jednak ogólnie rzecz biorąc, innowacje 3.0 mogą  pozytywnie wpłynąć na  produktywność firm. Statystyki pokazują, że mają one coraz większy wpływ na biznes: 
 • Według raportu Deloitte, globalny rynek sztucznej inteligencji ma osiągnąć wartość ponad 190 miliardów dolarów do 2023 roku. 
 • Raport Accenture’a sugeruje, że automatyzacja i robotyzacja mogą przynieść korzyści w postaci dodatkowego wzrostu PKB na poziomie 6 bilionów dolarów do 2025 roku. 
 • Według raportu IDC, rynek robotów przemysłowych ma osiągnąć wartość ponad 1.8 miliarda dolarów do 2023 roku.

Co mają ze sobą wspólnego VR i innowacje 3.0?

Innowacje 3.0 i VR (wirtualna rzeczywistość) mają ze sobą wiele wspólnego, ponieważ obie te technologie pozwalają na uzyskanie nowych możliwości i rozwiązań w różnych dziedzinach. Innowacje 3.0, takie jak automatyzacja i robotyzacja, pozwalają na poprawę efektywności i jakości procesów biznesowych, a także na automatyzację pracy fizycznej. Natomiast VR pozwala na stworzenie wirtualnego środowiska, które umożliwia użytkownikowi interakcję z rzeczywistością wirtualną, co pozwala na rozwiązywanie różnych problemów, na przykład w dziedzinie treningu czy projektowania. W połączeniu te dwie technologie mogą być wykorzystywane do rozwiązywania różnych problemów, na przykład: VR może być używane do treningu operatorów maszyn i urządzeń automatyzowanych, co pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności ich pracy. 
VR może być również używany do projektowania i testowania produktów, co pozwala na zwiększenie efektywności procesów projektowych. Innowacje 3.0 mogą być również wykorzystywane w połączeniu z VR do automatyzacji pracy wirtualnej, takiej jak automatyzacja pracy związanej z obsługą klienta czy automatyzacja procesów biznesowych.

W jaki sposób VR wpływa na automatyzację procesów biznesowych?

Statystyki dotyczące wpływu wirtualnej rzeczywistości (VR) na automatyzację procesów biznesowych mogą być różne w zależności od źródła i branży. Oto kilka przykładów:
 • Według raportu firmy badawczej ABI Research, rynek VR w sektorze przemysłowym ma osiągnąć wartość ponad 6 miliardów dolarów do 2025 roku, co jest spowodowane przede wszystkim rosnącym zastosowaniem VR w automatyzacji procesów produkcyjnych i treningu pracowników.
 • Raport PwC sugeruje, że VR może przyczynić się do zwiększenia produktywności o ok. 20-25% w sektorze przemysłowym poprzez umożliwienie bardziej efektywnego treningu pracowników oraz poprawy projektowania i testowania produktów. 
 • Według raportu Deloitte, VR może przyczynić się do oszczędności kosztów w wysokości do 15% poprzez automatyzację procesów biznesowych i umożliwienie bardziej efektywnego treningu pracowników. 
Warto zauważyć, że te dane mogą się różnić w zależności od branży, jednak ogólnie rzecz biorąc, VR ma potencjał, by przyczynić się do automatyzacji procesów biznesowych poprzez umożliwienie bardziej efektywnego treningu pracowników oraz poprawy projektowania i testowania produktów.

Jak firmy korzystają z technologii VR w swoim biznesie?

Przykłady firm, które wykorzystują wirtualną rzeczywistość (VR) w procesach treningowych, to m.in: 
 • Boeing – firma stosuje VR do treningu swoich inżynierów i techników, pozwala im ona na ćwiczenie procedur i rozwiązywanie problemów bez konieczności korzystania z drogich symulatorów i maszyn. 
 • Walmart – sieć sklepów wykorzystuje VR do treningu swoich pracowników, pozwala im to na przygotowanie się do różnych sytuacji, takich jak zarządzanie tłumem czy obsługa awarii, bez konieczności przerywania codziennej pracy. 
 • DHL – firma kurierska wykorzystuje VR do treningu swoich pracowników magazynowych, 
 • General Electric (GE) – firma wykorzystuje VR do treningu swoich inżynierów i techników, pozwala im to na ćwiczenie procedur i rozwiązywanie problemów. 
 • Ford – firma wykorzystuje VR do treningu swoich pracowników produkcyjnych,
 • Airbus – firma wykorzystuje VR do treningu swoich inżynierów i techników
 • Ingersoll Rand – firma wykorzystuje VR do treningu swoich pracowników serwisowych.
 • Arup – firma wykorzystuje VR do treningu swoich inżynierów i projektantów, 

Dalszy rozwój innowacji 3.0 i VR

Przewidywany dalszy rozwój innowacji 3.0 będzie skupiał się na dalszym rozwijaniu i wykorzystywaniu sztucznej inteligencji, robotyki i automatyzacji w różnych dziedzinach. W ciągu najbliższych lat będzie prawdopodobnie zwiększać się zastosowanie tych technologii w przemyśle, logistyce, usługach, medycynie i edukacji. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, automatyzacji i robotyki, procesy będą mogły być przeprowadzane szybciej, dokładniej i z mniejszym nakładem pracy ludzkiej. Jeśli chodzi o wirtualną rzeczywistość, oczekuje się, że będzie ona dalej rozwijana i wykorzystywana w coraz szerszej gamie dziedzin. Możliwe jest, że VR stanie się powszechnie dostępny w edukacji, treningu, rozrywce, medycynie czy też innych dziedzinach. Oczekuje się także, że VR będzie coraz bardziej realistyczny i interaktywny, dzięki czemu będzie mógł być wykorzystywany w coraz bardziej zaawansowanych aplikacjach. Warto zwrócić uwagę, że rozwój innowacji 3.0 i VR będzie prawdopodobnie prowadził do powstawania nowych możliwości biznesowych, a także do zmian w sposobie, w jaki ludzie pracują i komunikują się.
Przewidywania dotyczące rozwoju rynku innowacji 3.0 i VR są bardzo pozytywne i wskazują na duży potencjał wzrostu w najbliższych latach. Oto kilka przykładowych danych statystycznych:
 • Według raportu firmy badawczej MarketsandMarkets, rynek sztucznej inteligencji ma osiągnąć wartość 191 miliardów dolarów do 2025 roku, co oznacza wzrost o ponad 40% w ciągu kilku lat.
 • Według raportu firmy badawczej Zion Market Research, rynek robotyki przemysłowej ma osiągnąć wartość 267 miliardów dolarów do 2026 roku, co oznacza wzrost o ponad 15% w ciągu kilku lat. 
 • Według raportu firmy badawczej MarketsandMarkets, rynek wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości ma osiągnąć wartość 215 miliardów dolarów do 2023 roku, co oznacza wzrost o ponad 60% w ciągu kilku lat. 
 • Według raportu firmy badawczej Grand View Research, rynek automatyzacji przemysłowej ma osiągnąć wartość 104 miliardów dolarów do 2025 roku, co oznacza wzrost o ponad 10% w ciągu kilku lat. 

Te dane pokazują, że rynek innowacji 3.0 i VR jest obecnie rozwijającym się i ma ogromny potencjał wzrostu w najbliższych latach.

Maciej Fiałkowski, EpicVR

Podaj dalej